Plantevern

Bladgjødslingsmidler som fysisk er blandbare

Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade. Norgesfôr kan ikke ta økonomisk ansvar for slike saker.

OBS! Noen blandinger kan gi kjemisk reaksjon i kulturen etter behandling.

Velg en eller to blandere for å sjekke blandbarhet