Plantevern

Gjenlegg/fangvekster med eller uten dekkvekst og mot rotugras i korn

Bildeversjon av Blandetabell for gjenlegg/fangvekster med eller uten dekkvekst og mot rotugras i korn

Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade. Norgesfôr kan ikke ta økonomisk ansvar for slike saker.

Velg en eller to blandere for å sjekke blandbarhet