Plantevern

Korn uten gjenlegg

Bildeversjon av blandetabell for preparater som er fysisk blandbare for korn uten gjenlegg

Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade. Norgesfôr kan ikke ta økonomisk ansvar for slike saker.

Velg en eller to blandere for å sjekke blandbarhet