Ensilering

Landbruksplast

Skjermbilde 2014-03-17 kl. 15.44.39

Grovfôr baller
Plansilo
Strekkfilm og rundballenett
Folier og beskyttelse

Grovfôr i rundballer og firkantballer utgjør i dag en vesentlig del av det totale grovfôrforbruket. Effektivisering til større maskiner, økte arealer og tidspress setter store krav til gårdbruker, entreprenør og produkt­ene strekkfilm, bindegarn og rundballenett.

Råd og tips

Noen punkter er grunnleggende og viktig for å gi et godt grovfor i baller.

Slått: Start slåtten når enga er lagelig. Ved begynnende skyting har plantene et høyt energiinnhold. Stubbhøyde 7–10 cm. Det ivaretar plantenes rot system og gir lufting i grasranken. Fortørking anbefales til minimum 30-35 % TS (tørrstoff).

Pressing: Avpass farten. Sørg for harde og sylindriske baller.

Før pakking: Gjør et grundig vedlikehold av pakkemaskin. Kontroller forstrekker ruller. Sjekk at forstrekket er 60-70 %.  Sjekk overlappingen på ballen, den skal være 50-52 %.

Pakking (følg bruksanvisning på strekkfilmen)

Grovfôrballer skal pakkes inn omgående og senest 2 timer etter pressing. Bruk minimum 6 lag film. Kontroller prosessen kontinuerlig. Unngå å pakke i regnvær. Vann på strekkfilmen ”punkterer” filmen og oksygen trenger igjennom.

Lagring

Lagring av rundballer på ”enden” gir god beskyttelse mot fuglehakk. Rundballer med TS på 30-35 % kan stables i 2-3 høyder. Unngå ammoniakk og gjødselspredning på rundballene i lagringsperioden.

Strekkfilm egenskaper

Strekkfilmen skal gi et godt og tett plastsjikt rundt ballen slik at ensileringsprosessen går riktig. Det er derfor viktig at strekkfilmen har best mulig tetthet og dermed liten luftgjennomgang. I produksjonen av film oppnås dette best med ”blåst” film.
Lim egenskapene i filmen er svært viktig for å forsegle film lagene til hverandre.
En god forsegling hindrer inntrenging av luft og fuktighet til grovfôrballen.
Derfor skal en søke å bruke film med best mulig lim egenskaper.
En god strekkfilm kjennetegnes også på egenskaper som gjør at den fungerer godt både under normale forhold og ekstreme forhold og på ulike typer grovfôrballer. Tommen Gram har lang erfaring med utvikling og salg av strekkfilm. Vi vet at våre filmer har kvaliteter og egenskaper som bevarer en god grovforkvalitet.

Rondotex Rundballenett og Polydress ”Bredfilm” til rundballer

Rondotex Impress og Rondotex Evo

Disse har egenskaper slik at de søker ut til kanten av rundballen. Dette reduserer faren for oksygen inn slipp og muggdannelse. Rondotex rundballenett er produsert i HD PE. De er UV beskyttet, har stor styrke og har meget god evne «spredeevne».

Polydress RKW ”bredfilm”

Denne er MDO prosessert for stor styrke og gode brukeregenskaper. Bredfilmen produseres uten fargetilsetning. Erfaring igjennom flere år, viser redusert ”fuglehakk” skader på rundballene. Polydress bredfilm passer i aller presser som er forberedt for dette.

Print Friendly, PDF & Email