Ensilering

Produksjon, leveranse og emballasje

GrasAAT – og KOFASIL ensileringsmidler leveres fra ADDCON Nordic sin fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Produktene leveres i 25 L kanner, 200 L fat, 1000 L containere eller som bulkvare fra tankbil.

Tomme 25 liters kanner brukt til ensileringsmidler leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Kontakt din forhandler for opplysninger om hvor ditt nærmeste mottak er eller finn det på www.grontpunkt.no. Tøm kannene, og skyll dem gjerne med vann, før levering til avfallsmottak (kanner med rester kan avvises). Samle rester på originalemballasjen, ikke bland ulike midler, og bruk restene til opprinnelig formål ved første anledning. 200 liters fat returneres til forhandler som før, og 1000 liters containere kan leveres til NOREKO.

Det kan spares mye både av kannehåndtering og kostnader ved å kjøpe ensileringsmidlene i 1000 liters container (lavere pris pr liter). På høsteutstyret brukes kanner eller fat som tidligere, men etterfylling foretas etter behov fra container. Ved større mengder kan containere fylles på gården fra tankbil.

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-2181