Ensilering

Produksjon, leveranse og emballasje

GrasAAT® – og KOFASIL® ensileringsmidler leveres fra ADDCON Nordic AS fabrikk på Herøya i Porsgrunn. Produktene leveres i 25 liter kanner, 200 liter fat, 1000 liter containere, eller også som bulkvare fra tankbil.

Tomme 25 liters kanner brukt til ensileringsmidler fra ADDCON Nordic, leveres til avfallsmottak som har avtale med Grønt Punkt. Opplysninger om hvor en finner slike mottak fåes av forhandler, eller på www.grontpunkt.no. Tøm kannene, og skyll dem gjerne med vann, før levering til avfallsmottak (kanner med rester kan avvises). Samle rester på originalemballasjen, ikke bland ulike midler, og bruk restene til opprinnelig formål ved første anledning. 200 liters fat returneres til forhandler som før, og 1000 liters containere kan leveres til NOREKO.

Det kan spares mye både av kannehåndtering og kostnader ved å kjøpe ensileringsmidlene i 1000 liters container (lavere pris pr liter). På høsteutstyret brukes kanner eller fat som tidligere, men etterfylling foretas etter behov fra container. Ved større mengder kan containere fylles på gården fra tankbil.

 Tappeslangen fra Strand Unikorn gir sikker fylling fra 1000 L container


Tappeslangen fra Strand Unikorn gir sikker fylling fra 1000 L container. Husk bruk av verneutstyr ved håndtering av syre. Tappeslangen fra Strand Unikorn gir sikker fylling fra 1000 L container.

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-2181