Håndbok i Plantekultur 2019

Velkommen til vårt lille jubileum med 20. årgang av Håndbok i plantekultur.

Til sesongen i fjor skrev jeg om optimisme, muligheter og forventingene til ny vekstsesong. Jeg skrev også litt om fremtidens utfordringer med fokus på bærekraftig og miljøvennlig jordbruk og “Det grønne skiftet.“

Med vekstsesongen 2018 fikk vi tidenes verste tørkesommer som rammet mer eller mindre alle produksjonsformer over hele landet. Noen ganger er det godt å ikke vite hva en har i vente. Hva vi får av ekstremvær i kommende vekstsesong vet vi ikke enda, men noen rekordmålinger blir det nok.

Klimaendringene er et faktum. Spørsmålet er hva dette gjør med oss og vår fremtidige jordbruksproduksjon. Det er mange gode forslag til tiltak for å gjøre planteproduksjon mer robust. Det gledelige er at stadig flere politikere ser betydningen av å produsere mer mat basert på norske ressurser. Forbrukerne legger også merke til de rene norske matproduktene basert på vår gode dyre- og plantehelse. Med dette som grunnlag for fremtidig produksjon av mat- og fôrvarer av ypperste kvalitet, må vi fortsette å legge vekt på kunnskap og faglig oppdatering.

Håndbok i plantekultur er et godt hjelpemiddel i den daglige driften til alle planteprodusenter, både i tradisjonelle jordbruksvekster og spesialkulturer innen hagebruk. Håndbok i plantekultur vil hjelpe deg som planteprodusent til å ta de rette valgene. Her er faglig informasjon og veiledning innen riktig bruk og håndtering av plantevernmidler, riktig valg av gjødsel, såkorn, kalk og ensilering. I tillegg til at boken er til hjelp for profesjonelle produsenter brukes den også i undervisningssammenheng ved flere av landets fagskoler innen grønn studieretning.

Håndbok i plantekultur inneholder store mengder med informasjon, allikevel er det umulig å få med alle varianter og løsninger. Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med våre leverandører og rådgivere, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer. Les alltid etikettene og annen produktinformasjon.

Håndbok i plantekultur distribueres også i 2019 til alle produsenter med jordbruksareal over 150 daa.

Norgesfôr spiller på lag med bonde og gartner og tilbyr

KVALITET, KUNNSKAP og SERVICE.

Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt pris­tilbud fra din lokale Norgesfôr-forhandler, adresseliste bakerst i boken.

Alltid der for deg

Lykke til med årets planteproduksjon!

Oslo, februar 2019

Svein Bovim

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 2. februar 2019
Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

  • Såvarer (Orange sider): Strand Unikorn, Jostein Fjeld
  • Såkorn: Jon-Ole Torp
  • Såfrø: Bjørn Molteberg
  • Settepotet: Hans Arne Krogsti
  • Gjødsel (Blå sider): Yara Norge, Ole Stampe og Jan-Eivind Kvam-Andersen
  • Plantevern (Røde sider): Norgesfôr, Svein Bovim
  • Kalk (Brune sider): Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
  • Korn (Gule sider): Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
  • Ensilering (L. Grønne sider): Addcon Nordic, Ottar Kjus og Juni Solstad Karlsen

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Opphavsrett
All kopiering vil være i strid med åndsverkloven og kan medføre straffeansvar. Eventuelt behov for kopiering må være skriftlig godkjent av Norgesfôr AS.

Digital håndbok: Smart Media AS
Kilde for enkeltdistribusjon: Produsentregisteret.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Etikettbeskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.

Print Friendly, PDF & Email