Håndbok i Plantekultur 2017

Velkommen som bruker og leser av 18. årgang med Håndbok i plantekultur!

En ny vekstsesong står foran oss, og med den kommer nye muligheter og håp om et godt år. Optimisme og pågangsmot skal ingen få ta fra oss.

Det er stort fokus på jordbruket og det er viktig at vi ser mulighetene. Det vil være behov for mat av god kvalitet, også i tiden fremover, og det er bred enighet om økt matproduksjon på norske ressurser. Jordbruket bidrar med betydelig verdiskapning og sysselsetning gjennom foredling av norskproduserte råvarer.

Dette medfører at vi mer enn noen gang må holde oss faglig oppdatert. Norge trenger dyktige, seriøse, kvalitetsbevisste, kunnskapsrike og kompetente produsenter innen jordbruk og gartneri. Om noen skulle være i tvil, så har faktisk Stortinget ambisjoner om å øke norsk matproduksjon!

Håndboken er ment som et hjelpemiddel i den daglige driften til alle plante-produsenter, enten det er i tradisjonelle jordbruksvekster eller spesialkulturer innen hagebruk. Håndboken skal hjelpe deg som planteprodusent til å ta de rette valgene, enten det er gjødsel, såvarer eller riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Dette for i størst mulig grad kunne foreta en vellykket faglig og økonomisk produksjon, og å opprettholde begrepet trygg mat i Norge. Boken brukes også i undervisningssammenheng ved landets fagskoler innen grønn studieretning.

Også denne sesongen er det registrert flere nye plantevernmidler for yrkes-messig bruk, og disse er tatt inn i vårt sortiment. Det forventes ytterligere nye preparater i løpet av vekstsesongen og disse blir tatt inn så fort de er godkjente og tilgjengelige. Det er også en del bruksendringer. Flere preparater er i tillegg under utfasing. Nye regler vedr. tid for utfasing er endret, så her er det viktig å følge med!

Håndbok i plantekultur inneholder mye informasjon, det er allikevel ikke mulig å få med alle varianter og løsninger. Det kan derfor være spesielle problemstillinger du ikke finner svar på her. Alle anbefalinger er gitt i samarbeid med våre leverandører og rådgivere, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer. Les allikevel alltid etikettene og annen produktinformasjon. Vårt mål er å ligge i fremste rekke med kompetanse innen plantekultur og nye erfaringer gir økt kunnskap og nye anbefalinger.

Håndbok i plantekultur distribueres også i 2017 til alle produsenter med jord-bruksareal over 150 daa. Se også vår digitale håndbok! www.plantekultur.no

Vi ønsker å fremstå som moderne og profesjonelle innen vårt fagfelt. Dette danner et enhetlig og sterkt bilde av Norgesfôr-kjeden som din lokale faghandel, kraftfôrprodusent og kornhandler. Vi ønsker å spille på lag med bonde og gartner ved å tilby KVALITET, KUNNSKAP og SERVICE!

Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt pristilbud! Adresseliste bakerst i boken.

Det er med stolthet og glede vi med dette presenterer 18. årgang av Håndbok i plantekultur.

Lykke til med årets planteproduksjon!

Alltid der for deg

Oslo, februar 2017

Svein Bovim

 

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 3. februar 2017
Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

  • Såvarer (Orange sider): Strand Unikorn, Jostein Fjeld
  • Såkorn: Jon-Ole Torp
  • Såfrø: Bjørn Molteberg
  • Settepotet: Hans Arne Krogsti
  • Gjødsel (Blå sider): Yara Norge, Ole Stampe og Jan-Eivind Kvam-Andersen
  • Plantevern (Røde sider): Norgesfôr, Svein Bovim
  • Gartnerprod. (M. grønne sider): LOG, Håkon Åtland
  • Kalk (Brune sider): Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
  • Korn (Gule sider): Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
  • Ensilering (L. Grønne sider): Addcon Nordic, Ottar Kjus og Juni Solstad Karlsen

Foto, følgende personer har bidratt: Svein Bovim, Wenche T. Tetoka, Ragnhild Eri og Cathrine Dokken. I tillegg er det benyttet bildemateriale fra Strand Unikorn og Norgesfôr AS.

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Opphavsrett
All kopiering vil være i strid med åndsverkloven og kan medføre straffeansvar. Eventuelt behov for kopiering må være skriftlig godkjent av Norgesfôr AS.

Omslagsdesign: Ferskvann reklamebyrå as
Forsidefoto: Tor Arne Sandviken
Digital håndbok: Smart Media AS
Kilde for enkeltdistribusjon: Produsentregisteret.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Etikettbeskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.

Print Friendly, PDF & Email