Håndbok i Plantekultur 2018

Velkommen til 19. årgang av Håndbok i plantekultur!

En ny vekstsesong er nært forestående, og med den kommer nye muligheter. Optimismen med håp om et bra år med gode avlinger øker i takt med vårsolas varme og lengre dager. Også i fremtidens jordbruk er det utfordringer. Det er stort fokus på bærekraftig og klimavennlig jordbruk, og det er viktig at vi ser de mulighetene vi har til å bidra til dette. Det er mye snakk om “Det grønne skiftet.“

Dette innebærer at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig. Kilde: Regjeringen.no

Med dette som grunnlag for fremtidig utvikling og politikernes erklæring om behov for økende norskprodusert mat- og fôrvarer av god kvalitet basert på norske ressurser, må vi fortsette å legge vekt på kunnskap og faglig oppdatering. Håndbok i plantekultur er et godt hjelpemiddel i den daglige driften til alle planteprodusenter, både i tradisjonelle jordbruksvekster og spesialkulturer innen hagebruk.

Håndbok i plantekultur vil hjelpe deg som planteprodusent til å ta de rette valgene.

Her er faglig informasjon og veiledning innen riktig bruk og håndtering av plantevernmidler, riktig valg av gjødsel, såkorn, kalk og ensilering. I tillegg til at boken er til hjelp for profesjonelle produsenter brukes den også i undervisningssammenheng ved flere av landets fagskoler innen grønn studie­retning.

Håndbok i plantekultur inneholder store mengder med informasjon, allikevel er det umulig å få med alle varianter og løsninger. Alle våre anbefalinger er gitt i samarbeid med våre leverandører og rådgivere, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer. Les alltid etikettene og annen produktinformasjon.

Håndbok i plantekultur distribueres også i 2018 til alle produsenter med jordbruksareal over 150 daa. Se også vår digitale håndbok, www.plantekultur.no.

Norgesfôr spiller på lag med bonde og gartner og tilbyr

KVALITET, KUNNSKAP og SERVICE.

Velkommen til en hyggelig faghandel og et godt pris­tilbud fra din lokale Norgesfôr-forhandler, adresseliste bakerst i boken.

Alltid der for deg

Lykke til med årets planteproduksjon!

Oslo, februar 2018

Svein Bovim

 

Redaksjon

Idé og redigering: Norgesfôr, Svein Bovim
Koordinering og prosjektansvarlig: Norgesfôr, Wenche T. Tetoka
Redaksjonen ble avsluttet 2. februar 2018
Boka er utarbeidet og utgitt av Norgesfôr AS, Oslo.

Tekstforfattere

  • Såvarer (Orange sider): Strand Unikorn, Jostein Fjeld
  • Såkorn: Jon-Ole Torp
  • Såfrø: Bjørn Molteberg
  • Settepotet: Hans Arne Krogsti
  • Gjødsel (Blå sider): Yara Norge, Ole Stampe og Jan-Eivind Kvam-Andersen
  • Plantevern (Røde sider): Norgesfôr, Svein Bovim
  • Kalk (Brune sider): Rådgivende Agronomer, Karl-Jan Erstad
  • Korn (Gule sider): Strand Unikorn, Thore Retvedt og Tore Swensen
  • Ensilering (L. Grønne sider): Addcon Nordic, Ottar Kjus og Juni Solstad Karlsen

Foto, følgende personer har bidratt: Svein Bovim. I tillegg er det benyttet bildemateriale fra Strand Unikorn og Norgesfôr AS.

Vi retter en stor takk til leverandører og samarbeidspartnere som har bidratt med verdifulle tekster og bilder.

Opphavsrett
All kopiering vil være i strid med åndsverkloven og kan medføre straffeansvar. Eventuelt behov for kopiering må være skriftlig godkjent av Norgesfôr AS.

Digital håndbok: Smart Media AS
Kilde for enkeltdistribusjon: Produsentregisteret.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
Etikettbeskrivelse er overordnet all annen beskrivelse.

Print Friendly, PDF & Email