Laboratorieanalyser i landbruket

Eurofins er totalleverandør av laboratorieanalyser til landbruket. Analyser gir kunnskap og dokumentasjon som du som produsent har bruk for, og er et naturlig grunnlag for all landbruksdrift. Her er en kort beskrivelse av det analysesortimentet som finnes hos Eurofins:

JordanalyserJordprøver

Eurofins tilbyr et bredt utvalg av analyser for beregning av kalk- og gjødselbehov. Ubalanse i tilført næring kan gi lengre vekstsesong, lavere avling og dårligere kvalitet på produktene. Eurofins har ferdige analysepakker som er tilpasset forskriftskravene for gjødselplanlegging. I tillegg kan man bestille analyser av enkelte elementer av makro- og mikronæringsstoffer, tungmetallanalyser eller varedeklarasjon av jord for salg.

 

strawberries L_1950x2600px.jpg

Planteanalyser

Analyse av planter i vekstsesongen er et godt supplement til jordanalyser. Planteanalyser gir deg kunnskap om opptak av næringsstoffer i plantene, og gir grunnlag for å justere gjødslingen dersom dette er nødvendig gjennom sesongen. Eurofins leverer planteanalyser av alle typer vekster, og har normtall for en rekke ulike plantearter og vekststadier.

 

Holstein cow, 5 years old, defecating XXXL_3780x5669px.jpg

Analyse av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig del av gårdens egne ressurser. Bruk av konkrete analyseresultater gir økt presisjon i gjødslingsplanleggingen og riktig grunnlag for å bestemme hvilken type og mengde mineralgjødsel som trengs. Eurofins analyserer både fast og flytende gjødsel.

 

Råvann_næringsløsningAnalyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium

Analyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium har lenge vært mest aktuelt for hagebruksnæringen. Etter hvert som nye driftsformer blir mer vanlig også i andre produksjoner, vil disse analysene være aktuelle også her. Eurofins tilbyr analysepakker tilpasset din drift.

 

grovfôrballerGrovfôranalyser

Grovfôret utgjør størstedelen av dyras fôrrasjon og kunnskap om grovfôrets næringsinnhold og mineralsammensetning er derfor avgjørende for å kunne lage en god fôrplan. Også fôrets gjæringskvalitet og hygieniske kvalitet er viktig for å sikre god helse, god produksjon og god holdbarhet. Ved kjøp og salg av grovfôr bør analyse være en selvfølge. Eurofins leverer alle typer grovfôranalyser til både drøvtygger og hest.

Print Friendly, PDF & Email