Laboratorieanalyser i landbruket

Eurofins Agro er totalleverandør av laboratorieanalyser til landbruket. Analyser gir kunnskap og dokumentasjon som du som produsent har bruk for, og er et naturlig grunnlag for all landbruksdrift. Her er en kort beskrivelse av det analysesortimentet som finnes hos Eurofins Agro:

 

Jordanalyser

Eurofins Agro tilbyr et bredt utvalg av analyser for beregning av kalk- og gjødselbehov. Ubalanse i tilført næring kan gi lengre vekstsesong, lavere avling og dårligere kvalitet på produktene. Eurofins Agro har ferdige analysepakker som er tilpasset forskriftskravene for gjødslingsplanlegging. I tillegg kan man bestille enkeltanalyser av makro- og mikronæringsstoffer, tungmetallanalyser eller analysepakker som tilfredsstiller varedeklarasjon av jord for salg. Andre analyser kan leveres på forespørsel.

 

 

Bladanalyser/planteanalyser

Analyse av planter i vekstsesongen er et godt supplement til jordanalyser. Slike analyser gir deg kunnskap om opptak av næringsstoffer i plantene, og gir grunnlag for å justere gjødslingen dersom dette er nødvendig gjennom sesongen. Eurofins Agro leverer bladanalyser/planteanalyser av alle typer planter, og har normtall for en rekke ulike kulturer og vekststadier, blant annet korn, potet og engvekster.

 

 

 

Grovfôranalyser

Grovfôret utgjør hoveddelen av dyras fôrrasjon. Kunnskap om grovfôrets næringsinnhold og mineralsammensetning er derfor avgjørende for å kunne lage en god fôrplan. Også fôrets gjæringskvalitet og hygieniske kvalitet er viktig for å sikre god helse, god produksjon og god holdbarhet. Ved kjøp og salg av grovfôr bør analyse være en selvfølge. Eurofins Agro leverer alle typer grovfôranalyser til både drøvtygger og hest.

 

 

Analyse av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig del av gårdens egne ressurser. Bruk av konkrete analyseresultater gir økt presisjon i gjødslingsplanleggingen og riktig grunnlag for å bestemme hvilken type og mengde mineralgjødsel som trengs. Eurofins Agro analyserer både fast og flytende gjødsel.

 

 

Analyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium

Analyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium har lenge vært mest aktuelt for hagebruksnæringen. Etter hvert som nye driftsformer blir mer vanlig også i andre produksjoner, vil disse analysene være aktuelle også her. Eurofins Agro tilbyr analysepakker tilpasset din drift.

 

Emballasje for innsending av prøver

Eurofins Agro tilbyr standardemballasje til både jord-, gjødsel-, plante- og grovfôrprøver. Gratis emballasje får du hos Norgesfôr sine møller og medlemsbedrifter.

Print Friendly, PDF & Email