Laboratorieanalyser i landbruket

Landbruket er stadig i endring og det er viktigere enn noensinne å ha oversikt over egne innsatsfaktorer. I takt med at du utvikler produksjonen vil også innsatsfaktorene påvirkes. Analyser gir deg grunnlag for faktabaserte avgjørelser og økt presisjon i den daglige driften.

Hos Eurofins Agro får du alle analyser på et sted. Våre analyser hjelper deg å utnytte gårdens ressurser på best mulig måte, komplettere med produkter du virkelig trenger og dermed redusere dine produksjonskostnader.

Grôvforanalyser

Eurofins Agro tilbyr analyse av alle typer grovfôr til både hest
og drøvtygger, også av fullfôr og fôrblandinger. Våre indekser for nitrogen og svovel, konservering og varmgang gir nå analysene enda større verdi. Analyseresultatene lastes enkelt opp i ulike program for evaluering og fôrplanlegging. Riktig fôring sikrer dyras helse, produksjon og holdbarhet. Grovfôrets næringsinnhold og mineralsammensetning er avgjørende for oppsett av en god fôrplan. Fôrets gjæringskvalitet og hygieniske kvalitet har også stor betydning. Ved kjøp og salg bør dokumentasjon av fôrkvalitet være en selvfølge.

Jordanalyser

Jorda er utgangpunktet for
all planteproduksjon. Eurofins Agro tilbyr et bredt utvalg av analyser for beregning av kalk- og gjødselbehov. Du kan velge ferdige pakker tilpasset forskriftskravene til gjødslingsplanlegging.
Vi leverer også analyser av enkeltnæringsstoffer og tungmetaller, samt pakker som tilfredsstiller varedeklarasjon til salg av jord. Andre analyser kan leveres på forespørsel. Våre analyseresultater kan enkelt lastes inn i de ulike programmene for gjødslingsplanlegging.

Analyse av husdyrgjødsel og landbrukskompost

traktorHusdyrgjødsel og landbrukskompost er vesentlige deler av gårdens ressurser. Bruk av faktiske analyseverdier gir økt presisjon i gjødslingsplanleggingen og bedre grunnlag for innkjøp av riktig
type og mengde mineralgjødsel. Eurofins Agro analyserer både fast og flytende husdyrgjødsel, samt landbrukskompost.

Blad-  og planteanalyser

Analyse av planter i vekstsesongen er et godt supplement til jordanalyser og gir kunnskap om plantenes faktiske opptak av næringsstoffer. Resultatene hjelper deg å vurdere behovet for justert gjødsling gjennom vekstsesongen. Eurofins Agro leverer analyse av blader og/ eller av spiselig del for alle plantetyper. Vi har normtall for en rekke ulike kulturer og vekststadier.

Andre analyser

Eurofins Agro tilbyr analyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium, både til veksthus- og frilandsproduksjon. Analyse av frittlevende nematoder og cystenematoder får du også hos oss. Du finner en oversikt over våre analysekategorier på www.eurofins.no.

Emballasje for innsending av prøver

Vår standardemballasje til jord-, gjødsel-, plante- og grovfôrprøver henter du gratis på Norgesfôr sine anlegg og butikker over hele landet.

Ta kontakt for mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne.

Eurofins Agro Testing Norway AS, Postboks 3033, 1506 Moss
Telefon 92 23 99 99 – E-post: [email protected]fins.no – www.eurofins.no

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3635