Laboratorieanalyser i landbruket

Eurofins Agro er Norges ledende leverandør av laboratorieanalyser til landbruket. Analyser gir kunnskap og dokumentasjon på viktige innsatsfaktorer og gir grunnlag for faktabaserte avgjørelser og økt presisjon. Her er en kort beskrivelse av de viktigste analysekategoriene:

Jordanalyser

Eurofins Agro tilbyr et bredt utvalg av analyser for beregning av kalk- og gjødselbehov. Du kan velge ferdige pakker tilpasset forskriftskravene til gjødslingsplanlegging, eller du kan bestille enkeltanalyser av makro- og mikronæringsstoffer, tungmetallanalyser eller analysepakker som tilfredsstiller varedeklarasjon av jord for salg. Andre analyser kan leveres på forespørsel. Våre analyseresultater kan enkelt lastes inn i de ulike programmene for gjødslingsplanlegging.

Bladanalyser/planteanalyser

Analyse av planter i vekstsesongen er et godt supplement til jordanalyser og gir kunnskap om plantenes faktiske opptak av næringsstoffer. Bruk resultatene til å vurdere om det er behov for å justere gjødslingen gjennom vekstsesongen. Eurofins Agro leverer analyse av blader og/eller av spiselig del for alle plantetyper, og har normtall for en rekke ulike kulturer og vekststadier.

Grovfôranalyser

Riktig fôring bidrar til å sikre dyras helse, produksjon og holdbarhet. Kunnskap om grovfôrets næringsinnhold og mineralsammensetning er avgjørende for å lage en god fôrplan. Samtidig har fôrets gjæringskvalitet og hygieniske kvalitet stor betydning. Ved kjøp og salg bør dokumentasjon av fôrkvalitet være en selvfølge. Eurofins Agro tilbyr analyse av alle typer grovfôr til både hest og drøvtygger, også av ferdige fôrblandinger. Analyseresultatene kan enkelt lastes opp i ulike program for fôrevaluering og fôrplanlegging.

Analyse av husdyrgjødsel og landbrukskompost

Husdyrgjødsla er en viktig del av gårdens egne ressurser. Bruk av faktiske analyseresultater gir økt presisjon i gjødslingsplanleggingen og bedre grunnlag for å bestemme hvilken type og mengde mineralgjødsel som trengs. Eurofins Agro analyserer både fast og flytende husdyrgjødsel, samt landbrukskompost.

Andre analyser

I tillegg til analysene som er spesifisert over, tilbyr Eurofins Agro analyse av råvann, næringsløsning og vekstmedium, både til veksthus- og frilandsproduksjon. Analyse av frittlevende nematoder og cystenematoder får du også hos oss. Du finner en oversikt over våre analysekategorier på våre hjemmesider www.eurofins.no.

Emballasje for innsending av prøver

Eurofins Agro tilbyr standardemballasje til både jord-, gjødsel-, plante- og grovfôrprøver. Hent gratis emballasje på Norgesfôr sine anlegg og butikker over hele landet.

Eurofins Agro Testing Norway AS, Postboks 3033, 1506 Moss
Telefon 92 23 99 99 – E-post: [email protected]fins.no – www.eurofins.no

Print Friendly, PDF & Email
  • ad-3641