Korn

Kornleveranser 2017/18

Vi strekker oss langt for å ta imot kornet ditt

Korn er den viktigste innsatsfaktoren i all matproduksjon. I Norge er arealene hvor det produseres korn under sterkt press. Konflikter internasjonalt og endringer i klima, synliggjør mer enn noen gang at det er viktig å gjøre seg mindre avhengig av import av korn og andre råvarer. Det er derfor viktig å hegne om den norske kornproduksjonen.

Økt selvforsyningsgrad og at maten i størst mulig grad produseres i Norge på norske råvarer, må enda høyere opp på dagsordenen. Norgesfòr vil bidra til at dette får en mer sentral plass i folks bevissthet.

Norgesfòr ønsker å være en viktig samarbeidspartner i hele verdikjeden fra ”jord til bord”. Du som kornprodusent skal til enhver tid være trygg på at du i Norgesfòr møter et fagapparat som er profesjonelt, og som ivaretar dine interesser på en trygg og rettferdig måte.

Korn

Vi ønsker å være førstevalget til bonden. Produsenter som velger å levere kornet til en bedrift i Norgesfôrkjeden, skal vite at vi strekker oss langt for å imøtekomme bondens behov.

  • produsentkorn direkte fra åker og lager tas imot på en rask og effektiv måte
  • attraktive priser
  • korrekt oppgjør til rett tid

Kvalitetsvurdering

Norgesfôr har strenge prosedyrer for å sikre en trygg og riktig kvalitetsvurdering av korn. Vi vil alltid bruke godkjente, eksterne laboratorier til kvalitetsbedømmelsen av produsentkorn. Dette danner grunnlag for et riktig oppgjør.

Logistikk

Smarte logistikkløsninger, gjennom sikker og rasjonell håndtering av kornet hos oss, medfører attraktiv pris til produsent. En stor andel av kornet som tas imot ved Norgesfôr sine kornmottak, styres inn i kraftfôrproduksjonen. Lokal foredling og omsetning av kraftfôr er kostnadsbesparende.

Strand Unikorn AS er opptatt av en effektiv fordeling av korn mellom overskudds- og underskuddsområdene. Dette er med på å sikre lønnsomheten for aktørene innen korn- og kraftfôrbransjen.

Driftskreditt

Medlemsbedriftene i Norgesfôrkjeden er tilsluttet avtalen om drifskreditt til landbruket. Det vil si at de som leverer korn til våre anlegg kan søke ”banken sin” om kreditt, vanligvis med sikkerhet i produsentoppgjørene. Kornleveransene inngår i driftskredittgrunn-laget med inntil 40 % inkl. mva av samlet kornleveranse siste kalenderår.

KSL i kornproduksjonen

For å produsere matkorn i Norge ble en samlet kornbransje enige om at det fra og med høsten 2015 ble stilt krav om KSL-godkjenning. For å få de beste råvarene til husdyra våre vil Norgesfòr også arbeide for at våre produsenter av fòrkorn får KSL-godkjenning. Dette for å sikre at produksjonen av og kvaliteten på kornet er den beste. Vi vil derfor oppfordre samtlige av våre kornleverandører som ikke er KSL-godkjente å gå inn på www.ksl.no eller ringe 24 14 83 00, for å ordne dette. Pristrekket for manglende KSL-godkjenning opprettholdes.

Generell informasjon til deg som kornprodusent

Med hensyn til mer utfyllende informasjon og betingelser knyttet til levering av produsentkorn – satser for tillegg/trekk, tørketabell, fraktsatser m.m., – viser vi til den gjeldende utgaven av «KORN OG OLJEFRØ». Den finnes for øvrig på www.strandunikorn.no og www.norgesfor.no .

Er det spørsmål av faglig karakter, knyttet til korn og kornlevering, ta gjerne kontakt med ditt lokale kornmottak i Norgesfôrkjeden.

Kornmottak i Norgesfôrkjeden

KornmottakPostnrPoststedTelefonNettside
Oslo og Akershus
Strand Unikorn, avd. Oslo - Vippetangen0105Oslo22 68 75 00www.strandunikorn.no
Strand Unikorn, avd. Oslo - Sjursøya0105Oslo22 68 75 00www.strandunikorn.no
Vestby Mølle1540Vestby64 98 06 40www.vestby.norgesfor.no
Vestby Mølle, kornmottak1540Vestby64 98 06 43www.vestby.norgesfor.no
Østmøllene, avd. Slorafoss1970Hemnes i Høland63 85 46 60www.ost.norgesfor.no
Østfold
Mysen Kornsilo og Mølle, avd Mysen1850Mysen69 84 63 30www.mysen.norgesfor.no
Mysen Kornsilo og Mølle, avd Lekum1880Eidsberg69 89 40 33www.mysen.norgesfor.no
Østmøllene, avd Trøgstad1860Trøgstad69 82 43 00www.ost.norgesfor.no
Råde Mølle og Kornsilo1640Råde69 28 05 30www.rade.norgesfor.no
Råde Mølle og Kornsilo, kornmottak69 28 05 37
Østmøllene, avd Ørje1870Ørje69 81 49 40www.ost.norgesfor.no
Vestfold
Vestfoldmøllene, sentralbord03158www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Bakke Print3174Revetal45 39 58 38www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Borgen3158Andebu45 40 71 70www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Melsomvik3159Melsomvik45 40 71 81www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Herland45 40 34 86
AL Sande Kornmagasin3070Sande i Vestfold33 77 64 20
Buskerud
Ringerikes Kornsilo Print3513Hønefoss32 18 10 00www.ringerike.norgesfor.no
Hurum Mølle3490Klokkarstua32 79 80 06www.hurum.norgesfor.no
Sigdalsmølla (Strand Unikorn kornkjøper)3350Prestfoss32 71 55 06www.strandunikorn.no
Hedmark
Strand Unikorn, avd. Moelv2390Moelvwww.strandunikorn.no
- Sentralbord62 35 15 00
- Kornmottak90 36 99 62
- Transportkontor95 80 90 90
Strand Unikorn, avd. Storhamar Print2305Hamar62 54 20 20www.strandunikorn.no
Strand Unikorn, avd. Odal2100Skarnes62 96 61 50www.strandunikorn.no
Oppland
Strand Unikorn, avd. Hadeland2770Jaren61 33 68 20www.strandunikorn.no
Bjoneroa Mølle3522Bjoneroa61 33 81 05
Vinstra Bruk2640Vinstra61 29 01 20www.vinstra.norgesfor.no
Ottadalen Mølle2686Lom61 21 18 20www.ottadalen.norgesfor.no
Møre og Romsdal
Røv Mølle6655Vindøla71 65 86 60www.rov.norgesfor.no
Sør Trøndelag
Orkla Kornsilo og Mølle, avd. Fannrem7320Fannrem72 48 75 50www.orkla.norgesfor.no
Orkla Kornsilo og Mølle, avd. Skjerva7336Meldal72 49 57 70www.orkla.norgesfor.no
Orkla Kornsilo og Mølle, avd. Lundamo Print7232Lundamo72 87 84 10www.orkla.norgesfor.no
Dalebakken Mølle7140Opphaug72 51 30 90www.dalebakken.no
Nord-Trøndelag
Hundseth Mølle7750Namdalseid74 22 71 70www.hundseth.norgesfor.no
Print Anlegg merket med DEBIO tar både imot økologisk og konvensjonelt korn.
HOVEDKONTOR
Strand Unikorn AS, Strandveien 15, Pb 1032391Moelv62 35 15 00www.strandunikorn.no
KJEDESELSKAP
Norgesfôr AS Torggata 10, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo0181OSLO22 40 07 00www.norgesfor.no
Print Friendly, PDF & Email