Mineralgjødsel

Et komplett sortiment for norske forhold

Gjødselplanlegging, rett innstilling av gjødselsprederen og gjødsling til rett tid er avgjørende for å oppnå en optimal avling med minimal miljøpåvirkning. Behovet for økt matvareproduksjon i framtida gjør det enda viktigere å holde jorda i god hevd og opprettholde en balansert næringsforsyning.

Yara har som målsetting å kunne tilby kvalitetsgjødsel tilpasset alle hovedkulturer i alle landsdeler. Sortimentet skal også gjøre det mulig å oppnå en balansert næringstilførsel ved kombinert bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Endringer i sortimentet

Det er foretatt noen endringer i sortimentet for sesongen 2016/2017.

Det er introdusert en ny YaraBela gjødseltype: YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) er et nitrogenprodukt med høyt innhold av svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, og der S-behovet er stort, og P- og K-behovet er dekket. Det høye svovelinnholdet gjør også produktet til et godt alternativ ved delgjødsling av oljevekster.

En annen nyhet er Polysulphate™ , et gjødselprodukt for gjødsling av poteter, grønnsaker, eng og belgvekster m.fl. Polysulphate™ er et grovkornet produkt av det naturlige mineralet polyhalitt som utvinnes i England. Mineralet består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold. Disse sulfatene er vannløselige og derfor godt egnet som gjødslingsmidler. Produktet har en kornstørrelsesfordeling på 2-5 mm og kan spres opptil 36 m med sentrifugalspreder. Polysulphate™ er registrert i Debios drifts-middelregister og tillatt brukt i økologisk landbruk.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 12.52.28Fakta om Yara

  • I 2004 ble Yara etablert som eget selskap
  • Verdens største leverandør av mineralgjødsel
  • Globalt markedsnettverk på alle kontinenter med fysisk tilstedeværelse i 50 land og med salg til over 150 land
  • 35,7 mill. tonn produkt solgt i 2015
  • Mer enn 16 000 ansatte
Print Friendly, PDF & Email