Mineralgjødsel

Et komplett sortiment for norske forhold

Gjødselplanlegging, rett innstilling av gjødselsprederen og gjødsling til rett tid er avgjørende for å oppnå en optimal avling med minimal miljøpåvirkning. Behovet for økt matvareproduksjon i framtida gjør det enda viktigere å holde jorda i god hevd og opprettholde en balansert næringsforsyning.

Yara har som målsetting å kunne tilby kvalitetsgjødsel tilpasset alle hovedkulturer i alle landsdeler. Sortimentet skal også gjøre det mulig å oppnå en balansert næringstilførsel ved kombinert bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel.

Endringer i sortimentet

Det er foretatt noen endringer i sortimentet for sesongen 2017/2018.

Det er introdusert et nytt YaraMila® Fullgjødsel® slag: YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6. Denne gir økt mengde fosfor ved samme mengde nitrogen som sammenlignbare gjødselslag. YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 passer godt ved middels til lavt P-AL, kaliumrik jord og høyt avlingsnivå i vårkorn.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 12.52.28Fakta om Yara

  • I 2004 ble Yara etablert som eget selskap
  • Verdens største leverandør av mineralgjødsel
  • Globalt markedsnettverk på alle kontinenter med fysisk tilstedeværelse i 50 land og med salg til over 150 land
  • 35,7 mill. tonn produkt solgt i 2015
  • Mer enn 16 000 ansatte
Print Friendly, PDF & Email