This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Korn | Plantekultur
Korn

Korn

Korn

Korn er den viktigste råvaren i matproduksjonen både til mennesker og dyr. Ut fra erfaringene vi har med koronapandemien siden vinteren 2020, synliggjør det at norsk kornproduksjon er viktigere enn noensinne. Kornmarkedene globalt blir påvirket. Med andre ord, sammen med klimaendringene, øker vår sårbarhet, og tilgangen til de internasjonale markedene blir mer uforutsigbare.

Matkorn

Det nasjonale målet er å produsere mest mulig korn av de arter, sorter og kvaliteter som matkornbransjen trenger. Dette for å oppnå en størst mulig andel norsk korn inn i sluttproduktet. Med mer fokus på opprinnelse og kortreist mat er det viktig at vi produserer de kvaliteter og kvantiteter som blir etterspurt av bransjen.

For bakeren skal kunne ha forutsigbarhet, og produsere et kvalitetsprodukt, er det en forutsetning at matmelsmøllene har tilgang på matkorn av rett kvalitetsklasse. For å oppnå bedre kvalitet ble det før innhøstningen høsten 2017 satt en nedre grense på protein i mathvete til 11,5%. Dette er med på å heve det gjennomsnittlige proteinnivået i norsk korn.

Havre til mat har lange tradisjoner i Norge, og andelen som går til mat er oppadgående. Det er viktig at vi klarer å dyrke nok mathavre av rett kvalitet til å dekke det norske markedet. Partier av god kvalitet bør sorteres og holdes for seg selv.

Fôrkorn

Det er ønskelig å bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret. Bransjen trenger rett kvalitet og mengde av alle kornartene, oljefrø, erter og åkerbønner. Det er viktig å dyrke de artene og sortene som bransjen etterspør for å oppnå balanse i markedet og unngå ekstra kostnader. Bedriftene i Norgesfôr-kjeden har stort behov for norskdyrket korn i kraftfôret.

Kraftfôr fra Alkaserien er et eksempel på bruk av norsk korn i kraftfôret, med en andel på ca. 95% norsk bygg. Les mer om Alkaserien på norgesfor.no

Norgesfôr-bedriftene sitt fagapparat på korn har god erfaring og kompetanse på korn og står klare til å hjelpe deg.

Kornlevering

Bedriftene i Norgesfôrkjeden har som mål å være førstevalget til bonden når du skal levere korn. Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner i hele verdikjeden fra «jord til bord». Hos Norgesfôr-bedriftene vil du møte et fagapparat som er profesjonelt og ivaretar dine interesser på en trygg og rettferdig måte.
Vi ønsker å leve opp til slagordet vårt: «Alltid der for deg».

For de som ønsker tilbud om inntransport av korn, har vi en oversikt i «Korn, oljefrø og proteinvekster» over hvilke transportører de forskjellige bedriftene har avtale med. I den mest hektiske perioden på høsten tas det imot mye korn i en kort periode. Det kan i perioder medføre noe ventetid med å få levert. Vi oppfordrer de som har tørke- og lagringsfasiliteter til å utnytte dette, for så å levere etter den mest hektiske perioden.

Aktuell info vil dere til enhver tid finne på strandunikorn.no og norgesfor.no.

– finn ditt lokale anlegg for mer info.

Kvalitetsvurdering

Norgesfôr har strenge prosedyrer for å sikre en trygg og riktig kvalitetsvurdering av kornet. Vi bruker Eurofins Food & Feed Testing Norway AS laboratorium til kvalitetsbedømmelse av produsentkornet. God kvalitet på kornet sikrer gode sluttprodukter både til mat og fôr.

Logistikk

En stor del av fôrkornet som tas imot på Norgesfôr-bedriftene brukes i kraftfôrproduksjonen lokalt. Lokal bruk og foredling av kornet gir miljøgevinster og er kostnadsbesparende. Strand Unikorn sørger for en effektiv logistikk mellom Norgesfôr-bedriftene, og salg av fôrkorn til andre aktører i markedet. For matkorn av hvete, rug, havre og bygg, sørger Strand Unikorn for en effektiv logistikk til møllene som foredler kornet til industri og sluttbruker.

Driftskreditt

Medlemsbedriftene i Norgesfôr-kjeden er tilsluttet avtalen om driftskreditt i landbruket. Det vil si at de som leverer korn til våre anlegg kan søke sin bankforbindelse om kreditt, vanligvis med sikkerhet i produsentoppgjørene. Kornleveransene inngår i driftskredittgrunnlaget med inntil 40% (inkl. mva.) av samlet leveranse siste kalenderår.

Dataflyt

Strand Unikorn er medeier i Landbrukets Dataflyt som utvikler løsninger for mer rasjonell datahåndtering, og styrker beslutningsgrunnlaget for deg som produsent. Landbrukets Dataflyt tilbyr at kornoppgjøret overføres direkte til ditt regnskapskontor eller direkte inn i ditt regnskapssystem (gjelder: Agro Økonomi og Duett Økonomi), og konterer avregningen rett i regnskapet ditt. Dette avhenger av at det er en avtale på plass med Landbrukets Dataflyt.

Du finner mer informasjon om dette tilbudet på landbruketsdataflyt.no. Her vil du også kunne registrere ditt landbruksforetak slik at du kan benytte deg av tjenestene i løsningen.

KSL

Det er krav til godkjent KSL for å levere matkorn. Leveres det korn fra produsent som ikke har godkjent KSL vil det bli trukket 10 øre/kg i oppgjøret (matkorn vil bli avregnet som fôrkorn med et trekk på 10 øre/kg i fôrprisen). Vi oppfordrer alle til å ha KSL i orden. Ved godkjent KSL viser du som produsent at produksjonen utføres i henhold til gjeldende lover og regler.
Mer info finnes på KSL Kvalitetssystem i landbruket eller du kan ringe KSL på telefon 24 14 83 00.

Kornlevering

Alle kornprodusenter må ha gyldig produsentnummer, og det er produsentens organisasjonsnummer som legges til grunn for produsentnummeret. Oppgjør til produsenten vil ikke foreligge før dette er i orden.

Informasjon – WEB

For oppdatert og ytterligere informasjon henviser vi til våre WEB sider:
strandunikorn.no eller norgesfor.no

- finn ditt lokale anlegg for mer info.

Innlandet

Kornmottak Postnr Poststed Telefon Kommentar
Ottadalen Mølle 2686 Lom 61 21 18 20
Strand Unikorn, avd. Hadeland 2770 Jaren 62 35 15 00
Strand Unikorn, avd. Odal 2100 Skarnes 62 96 61 50
Strand Unikorn, avd. Storhamar 2305 Hamar 62 54 20 20 Tar imot både økologisk og konvensjonelt korn.
DEBIO GODKJENT
Strand Unikorn, Hovedkontor 2390 Moelv 62 35 15 00
Strand Unikorn, Kornmottak 2390 Moelv 90 36 99 62
Strand Unikorn, Transportkontor 2390 Moelv 95 80 90 90
Vinstra Bruk 2640 Vinstra 61 29 01 20

Møre og Romsdal

Kornmottak Postnr Poststed Telefon Kommentar
Røv Mølle 6655 Vindøla 71 65 86 60

Trøndelag

Kornmottak Postnr Poststed Telefon Kommentar
Hundseth Mølle 7750 Namdalseid 74 22 71 70 DEBIO GODKJENT
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Fannrem 7320 Fannrem 72 48 75 50
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Lundamo 7232 Lundamo 72 48 75 50
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Skjerva 7336 Meldal 72 48 75 50

Vestfold og Telemark

Hovedkontor

Kornmottak Postnr Poststed Telefon Kommentar
Strand Unikorn AS, Strandveien 15 2390 Moelv 62 35 15 00 Pb 103, 2391 Moelv

Kjedeselskap

Kornmottak Postnr Poststed Telefon Kommentar
Norgesfôr AS Akershusstranda 27 0151 OSLO 22 40 07 00