This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Logistikk | Plantekultur
Ingen treff

Logistikk

En stor del av fôrkornet som tas imot på Norgesfôr-bedriftene brukes i kraftfôrproduksjonen lokalt.

Lokal bruk og foredling av kornet gir miljøgevinster og er kostnadsbesparende.

Strand Unikorn sørger for en effektiv logistikk mellom Norgesfôr-bedriftene, og salg av fôrkorn til andre aktører i markedet.

For matkorn av hvete, rug, havre og bygg, sørger Strand Unikorn for en effektiv logistikk til møllene som foredler kornet til industri og sluttbruker.