Korn

Korn

Matkorn

Korn er den viktigste råvaren i matproduksjonen. Målet er å produsere mest mulig korn av de arter, sorter og kvaliteter som matkornbransjen trenger. Dette for å oppnå en størst mulig andel norsk korn inn i sluttproduktet. Med mer fokus på opprinnelse og kortreist mat er det viktig at vi produserer de kvaliteter og kvantiteter som blir etterspurt av bransjen.

For matmelsmøllene er det viktig å ha mathvete av rett kvalitetsklasse. Optimalt ønsker de seg 50% av klasse 1 og 2, 25% av klasse 3 og 25% av klasse 4. For å oppnå bedre kvalitet ble det før innhøstningen høsten 2017 satt en nedre grense på protein til 11,5%. Dette er med på å heve det gjennomsnittlige proteinnivået i norsk korn.
Havre til mat har lange tradisjoner i Norge, og det er viktig at vi klarer å dyrke nok mathavre av rett kvalitet til å dekke det norske markedet. Partier av god kvalitet bør sorteres og holdes for seg selv.

Fôrkorn

Det er ønskelig å bruke mest mulig norsk korn i kraftfôret. Bransjen trenger rett kvalitet og mengde av alle kornartene, oljefrø, erter og åkerbønner. Det er viktig å dyrke de artene som bransjen etterspør for å oppnå balanse i markedet og unngå ekstra kostnader. Bedriftene i Norgesfôrgruppen har stort behov for norskdyrket korn i kraftfôret.
Kraftfôr fra Alkaserien er et eksempel på bruk av norsk korn i kraftfôret, med en andel på ca 95% norsk bygg. Les mer om Alkaserien på www.strandunikorn.no eller www.norgesfor.no

Norgesfôrbedriftene sitt fagapparat på korn har god erfaring og kompetanse på korn og står klare til å hjelpe deg.

Kornlevering

Bedriftene i Norgesfôrkjeden har som mål å være førstevalget til bonden når du skal levere korn. Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner i hele verdikjeden fra «jord til bord». Hos Norgefôrbedriftene vil du møte et fagapparat som er profesjonelt og ivaretar dine interesser på en trygg og rettferdig måte.

For de som ønsker tilbud om inntransport av korn, har vi en oversikt i «Korn og oljefrø» over hvilke transportører de forskjellige bedriftene har avtale med. I den mest hektiske perioden på høsten tas det imot mye korn i en kort periode. Det kan i perioder medføre noe ventetid med å få levert. Vi oppfordrer de som har tørke- og lagringsfasiliteter til å utnytte dette, for så å levere etter den mest hektiske perioden.

Aktuell info vil dere til enhver tid finne på www.strandunikorn.no eller www.norgesfôr.no – finn din lokale anlegg for mer info.

Kvalitetsvurdering

Norgesfôr har strenge prosedyrer for å sikre en trygg og riktig kvalitetsvurdering av kornet. Vi bruker Eurofins Food & Feed Testing Norway AS laboratorium til kvalitetsbedømmelse av produsentkornet. God kvalitet på kornet sikrer gode sluttproduktet både til mat og fôr.

Logistikk

En stor det av fôrkornet som tas imot på Norgesfôrbedriftene brukes i kraftfôrproduk- sjonen lokalt. Lokal bruk og foredling av kornet gir miljøgevinster og er kostnadsbesparende. Strand Unikorn sørger for en effektiv logistikk mellom Norgesfôrbedriftene, og salg av fôrkorn til andre aktører i markedet. For matkorn av hvete, rug, havre og bygg sørger Strand Unikorn for en effektiv logistikk til møllene som foredler kornet til industri og sluttbruker.

Driftskreditt

Medlemsbedriftene i Norgesfôrkjeden er tilsluttet avtalen om driftskreditt i landbruket. Det vil si at de som leverer korn til våre anlegg kan søke sin bankforbindelse om kreditt, vanligvis med sikkerhet i produsentoppgjørene. Kornleveransene inngår i driftskredittgrunnlaget med inntil 40% (inkl mva) av samlet leveranse siste kalenderår.

Dataflyt

Strand Unikorn er medeier i Landbrukets Dataflyt som utvikler løsninger for mer rasjonell datahåndtering, og styrker beslutningsgrunnlaget for deg som produsent. Landbrukets Dataflyt tilbyr at kornoppgjøret overføres direkte til ditt regnskapskontor eller direkte inn i ditt regnskapssystem (gjelder: Agro Økonomi og Duett Økonomi), og konterer avregningen rett i regnskapet ditt. Dette avhenger at det er en avtale på plass med Landbrukets Dataflyt. Du finner mer informasjon om dette tilbudet på: www.landbruketsdataflyt.no Her vil du også kunne registrere ditt landbruksforetak slik at du kan benytte deg av tjenestene i løsningen.

KSL

Det er krav til godkjent KSL for å levere matkorn. Leveres det korn fra produsent som ikke har godkjent KSL vil det bli trukket 10 øre/kg i oppgjøret (matkorn vil bli avregnet som fôrkorn med et trekk på 10 øre/kg i fôrprisen). Vi oppfordrer alle til å ha KSL i orden. Ved godkjent KSL viser du som produsent at produksjonen utføres i henhold til gjeldende lover og regler. Mer info finnes på www.matmerk.no/no/KSL eller du kan ringe KSL på telefon 22 14 83 00.

WEB

For oppdatert og ytterligere informasjon henviser vi til våre WEB sider: www.strandunikorn.no eller www.norgesfor.no

– Finn ditt lokale anlegg for mer info.

Kornmottak i Norgesfôrkjeden

KornmottakPostnrPoststedTelefonNettside
Oslo og Akershus
Strand Unikorn, avd. Oslo - Vippetangen0105Oslo22 68 75 00www.strandunikorn.no
Strand Unikorn, avd. Oslo - Sjursøya0105Oslo22 68 75 00www.strandunikorn.no
Viken
Mysen Kornsilo og Mølle, avd Mysen1850Mysen69 84 63 30www.mysen.norgesfor.no
Mysen Kornsilo og Mølle, avd Lekum1880Eidsberg69 89 40 33www.mysen.norgesfor.no
Råde Mølle og Kornsilo1640Råde69 28 05 30www.rade.norgesfor.no
Råde Mølle og Kornsilo, kornmottak69 28 05 37
Ringerikes Kornsilo3513Hønefoss32 18 10 00 Hurum Mølle3490Klokkarstua32 79 80 06 Vestfold og Telemark
Vestfoldmøllene, sentralbord47 79 00 00www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Bakke3174Revetal45 39 58 38www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Borgen3158Andebu45 40 71 70www.vestfold.norgesfor.no
Vestfoldmøllene, avd Melsomvik3159Melsomvik45 40 71 81www.vestfold.norgesfor.no
AL Sande Kornmagasin3070Sande i Vestfold33 77 64 20
Innlandet
Strand Unikorn, avd. Moelv2390Moelvwww.strandunikorn.no
- Sentralbord62 35 15 00
- Kornmottak90 36 99 62
- Transportkontor95 80 90 90
Strand Unikorn, avd. Storhamar Print2305Hamar62 54 20 20www.strandunikorn.no
Strand Unikorn, avd. Odal2100Skarnes62 96 61 50www.strandunikorn.no
Strand Unikorn, avd. Hadeland2770Jaren62 35 15 00www.strandunikorn.no
Bjoneroa Mølle3522Bjoneroa61 33 81 05
Vinstra Bruk2640Vinstra61 29 01 20www.vinstra.norgesfor.no
Ottadalen Mølle2686Lom61 21 18 20www.ottadalen.norgesfor.no
Møre og Romsdal
Røv Mølle6655Vindøla71 65 86 60www.rov.norgesfor.no
Trøndelag
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Fannrem7320Fannrem72 48 75 50www.orkla.norgesfor.no
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Skjerva7336Meldal72 48 75 50www.orkla.norgesfor.no
Orkla Kornsilo og Mølne, avd. Lundamo7232Lundamo72 48 75 50www.orkla.norgesfor.no
Dalebakken Mølle7140Opphaug72 51 30 90www.dalebakken.no
Hundseth Mølle7750Namdalseid74 22 71 70www.hundseth.norgesfor.no
Print Anlegg merket med DEBIO tar både imot økologisk og konvensjonelt korn.
HOVEDKONTOR
Strand Unikorn AS, Strandveien 15, Pb 1032391Moelv62 35 15 00www.strandunikorn.no
KJEDESELSKAP
Norgesfôr AS Akershusstranda 27, 0151 Oslo0150OSLO22 40 07 00www.norgesfor.no
Print Friendly, PDF & Email