Mineralgjødsel

Behandling av næringsmangel

 Kalsium (Ca)Magnesium (Mg)Svovel (S)Bor (B)Kobber (Cu)Mangan (MN)Molybden (Mo)Jern (Fe)Sink (Zn)
Grenseverdi for mangelMg-AL: 2-4 mg pr. 100 gram lufttørr mineraljordPlanteanalyser kan gi rettledning N:S>12 (korn/gras)Varmtvannløselig B: 1 mg pr. kg lufttørr mineraljord1 mg Cu pr. kg lufttørr mineraljord4 mg pr. kg jord og pH >6,3. Planteanalyser kan gi rettledningPlanteanalyser kan gi rettledningVur s Zn-innhold i forhold til bufferkapasitet
Jord utsatt for mangelKald og tett jord. Sur, lett sandjordUtvasket og sur silt- og sandjord samt torvjord.Lette sandjordtyper. Kalde, nedbørrike strøk.Kalkrik jord, silt, sand og næringsfattig torvjordHumusrik sand- og siltjord samt torvjordLett mineraljord Torvjord. Løs jord og høy pHTorvjord. Mineraljord med lav pHMineralfattig torvjord, særlig ved lav pHSandjord. Andre jordtyper med pH >7
Vekster utsatt for mangelPotet (rustflekker), tomat (griffelråte), eple (prikksjuke), raps, salat. Gir døde rot- og skuddspisserGulrot, kålrot, potet, selleri, eple (klorose/nekrose). Korn (tigerstriper)Alle vekster, men spesielt kål- og oljeveksterKålrot (vattersott). Beter (hjerteråte). Gulrot (sprekker). Selleri (tørr råte). Eple, bringebær, blomkål, rybs/rapsBygg, havre, hvete og timotei (gulspissjuke). Gulrot, løk, rødbet og salatHavre, hvete, rug (lysflekksjuke), bygg får brune flekker, bønner, potet, kålvekster og bringebærBlomkål, kålrot (skjeforma blad). Tofrøblada har større behov enn ènfrøbladaYngre blad; klorotiske bladplater og grønne nerver. Stripeklorose på korn og grasKorn, potet, gulrot, blomkål, løk, eple, jordbær. Klorose mellom bladnervene. Sterkt hemmet strekningsvekst
GjødseltyperAlle typer av Kalksalpeter™, Polysulphate™, YaraVita™ Stopit. Se produkttabellAll Fullgjødsel®, YaraVita™ Magtrac, Polysulphate™All Fullgjødsel® og Opti-NS™, YaraVita™ Thiotrac, SULFAN®, Polysulphate™. Se produkttabellAll Fullgjødsel®, Nitrabor™, YaraVita®, BortracFullgjødsel® 8-5-19 mikro OPTI-PK™ 0-11-21, YaraVita™ CoptracFullgjødsel® 12-4-18 mikro, Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, YaraVita® Mantrac ProFullgjødsel® 12-4-18 mikro
YaraVita™ Brassitrel Pro Natriummolybdat
Fullgjødsel® 8-5-19 mikro Jernsulfat Rexolin X60Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, Fullgjødsel® 8-5-19 mikro, YaraVita® Zintrac
Behandling ved ekstra behovKalksalpeter™ er effektiv Ca-kilde. Sprøyting med YaraVita™ Stopit mot prikksjuke i eple. Polysulphate™ er en god Ca-kilde.Bladgjødsling: 200-400 ml YaraVita™ Magtrac i min. 20 liter vann pr. daa. Polysulphate™ er en god Mg-kilde.Bladgjødsling: 500 ml pr. daa YaraVita™ Thiotrac.
SULFAN® og Polysulphate™ er gode S-kilder.
25-80 kg pr. daa Nitrabor™. Bladgjødsling: 100-300 ml YaraVita® Bortrac i min. 20 liter pr. daaCoptrac både som bladgjødsling og forrådsgjødsling.Bladgjødsling: 50-200 ml YaraVita® Mantrac Pro i min. 20 liter vann pr. daa. Gjenta sprøyting ved sterk mangelUtplantingsplanter: 1-2 gram pr. m² Na-molybdat utspr. Bladgjødsling:
300 ml pr. daa
YaraVita™ Brassitrel Pro
Bladgjødsling: YaraVita™ FerritracBladgjødsling: 70-100 ml YaraVita® Zintrac i min. 20 liter vann pr. daa. Halv dosering i potet
MerknaderGod kalktilstand øker Ca-tilgangen. K+ og NH4+ hemmer Ca-opptaketBruk dolomittkalk ved kalking. Sterk K-gjødsling red. Mg-opptaketTapes lett til luft og vann. Lite S i nedbør og blautgjødselBygg, agurk og bønner kan lett bli bor-forgiftetSau på beite er utsatt for CU-forgiftningBygg, ryps, raps, kålrot, kål, agurk, bønne, salat kan få Mn-forgiftningOftest Mo-mangel ved lav pH. Kalking øker Mo-tilgangenK+, Ca²+ og Mg²+ kan hemme Fe-opptaketMangel i bygg kan forveksles med grå øyeflekk
Print Friendly, PDF & Email