This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

YaraVita® – bladgjødsling til friland | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

YaraVita® – bladgjødsling til friland

Bladgjødsling – egenskaper og bruksområder

YaraVita®­produktene er ferdig formulert, flytende (bortsett fra Croplift®) gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland, ved sprøyting med åkersprøyte. De flytende produktene er enten ekte løsninger eller sus­pensjoner. Det er spesielt viktig at suspensjonene ristes/vendes før bruk.

Det er viktig å ha en god rotasjon på varene på lageret. Suspensjonene bør roteres innen 2 år, med unntak av Zintrac  (3 år) og løsninger bør roteres innen 5 år. Produkter som brukes senere enn dette er som regel helt brukbare, men i noen tilfeller kan man oppleve bunnfall. For å unngå dette bør suspensjoner vendes på lager. 

YaraVita® kan blandes med de fleste plantevernmidler. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk.

Se dosering på yara.no og tankblandinger på tankmix.com eller i blandetabelle­ne.

YaraVita®

Multinæringsprodukter og grødespesifikke produkter

Produkt Bruksområde Innhold
YaraVita® BIOTRAC® For å begrense påvirkningen av abiotiske stressforhold (f.eks. kulde og tørke) og for å hjelpe planten i perioder med høy fotosynteseaktivitet for å stimulere blomstring, fuktsetting og forbedre avlingskvalitet og kvantitet. Nitrogen (N), Kalium (K), Bor (B), Sink (Zn).
YaraVita® BRASSITREL PRO® Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av nærings­ stoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster. Nitrogen (N), magnesium (Mg), kalsium (Ca), bor (B), mangan (Mn), molybden (Mo).
YaraVita® CROPLIFT® Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), svovel (S), magnesium (Mg), bor (B), kopper (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), sink (Zn).
YaraVita® GRAMITREL® Et multinæringsprodukt spesielt tilpasset behovet for mikro­ næring til korn. Nitrogen (N), magnesium (Mg), kobber (Cu), mangan (Mn), sink (Zn).
YaraVita® SENIPHOS® Ferdig formulert bladgjødsel for fosfor­ og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær. Nitrogen (N), fosfor (P), kalsium (Ca).
YaraVita® SOLATREL® Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av nærings­ stoffer til potet for å stimulere knollantall og knolltilvekst samt sikre god kvalitet. Kan også brukes i korn ved redusert plantetilgjengelighet av næringsstoffer og strukturproblemer. Fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalsium (Ca), mangan (Mn), sink (Zn).

Produkter med hovedsakelig ett næringsemne

Produkt Bruksområde Innhold
YaraVita® BORTRAC® Mot bormangel i jord­ og hagebruksvekster, primært frukt og grønnsaker. Bor (B), 150 g B pr. liter.
YaraVita® COPTRAC® Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jord­ gjødsling) i jord med lave kobberverdier. Kobber (Cu), 500 g Cu pr. liter.
YaraVita® FERRITRAC® Mot jernmangel i jord­ og hagebruksvekster. Jern (Fe som kjelat), 100 g Fe pr. liter.
YaraVita® MAGTRAC® Mot magnesiummangel i jord­ og hagebruksvekster. Magnesium (Mg), 300 g Mg pr. liter.
YaraVita® MANTRAC PRO® Mot manganmangel i jord­ og hagebruksvekster. Mangan (Mn), 500 g Mn pr. liter.
YaraVita® STOPIT® Mot kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser i hagebruksvekster.  Kalsium (Ca), 160 g Ca pr. liter.
YaraVita® THIOTRAC® Mot svovelmangel i jord­ og hagebruksvekster. Nitrogen (N), 200 g N pr. liter, svovel (S), 300 g S pr. liter.
YaraVita® ZINTRAC® Mot sinkmangel i jord­ og hagebruksvekster. Sink (Zn), 700 g Zn pr. liter.