This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Balansegjødsling er god økonomi | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Balansegjødsling er god økonomi

Gjennom forskning, forsøk og praktiske erfaringer har Yara verdifull kunnskap om norske dyrkingsforhold. YaraMila® Fullgjødsel® er utviklet for å optimalisere avlingene i norsk landbruk.

YaraMila® Fullgjødsel®

YaraMila® er Yaras globale varemerke for NPK­gjødsel. Fullgjødsel® er Yaras registrerte varemerke i Norge for kjemisk produsert gjødsel som foruten hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B). Hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle deklarerte næringsstoffer og behandles på overflaten for å hin­dre klump­ og støvdannelse.

  • N: 33­49 % av nitrogenet foreligger som nitratnitrogen (NO3­). Resten som ammoniumnitrogen (NH4+).

  • P: Av fosforet er 75­-80 % vannløselig, resten er citratløselig og dermed lett tilgjengelig for plantene.

  • K: I klorfattig Fullgjødsel® tilsettes kalium som kaliumsulfat (K2SO4), mens kaliumkilden i annen Fullgjødsel® er kaliumklorid (KCI) og en mindre andel kaliumsulfat.

  • Mg: Magnesiumkilden er kieseritt og magnesiumoksid.

  • S: Svovelinnholdet kommer fra kieseritt, kaliumsulfat eller ammoniumsulfat, og er størst i de klorfattige gjødseltypene.

  • B: Norsk jordsmonn er fra naturens side fattig på bor. Derfor inneholder Fullgjødsel® bor.