This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Et komplett sortiment for norske forhold | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Et komplett sortiment for norske forhold

Yara har som målsetting å kunne tilby kvalitetsgjødsel tilpasset alle kulturer i alle landsdeler.

Gjødslingsplanlegging, rett innstilling av gjødselsprederen og gjødsling til rett tid er avgjørende for å oppnå en optimal avling med minimal miljø­ påvirkning. Behovet for økt matvareproduksjon i framtida gjør det enda viktigere å holde jorda i god hevd og opprettholde en balansert nærings­ forsyning.

Fakta om Yara

  • I 2004 ble Yara etablert som eget selskap

  • Verdens største leverandør av mineralgjødsel

  • Globalt markedsnettverk på alle kontinenter med fysisk tilstedeværelse i over 60 land og med salg til omtrent 160 land

  • 36,1 mill. tonn produkt solgt i 2020

  • Mer enn 17 000 ansatte