Mineralgjødsel

Emballasje og leveringsform

600 kg sekken består av en inner- og yttersekk. Hele sekken kan betraktes som en polypropylen (PP)-sekk. Dette gjør at du som gårdbruker slipper å skille ytter- og innersekk ved levering til gjenvinning.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.03.15

25 kg sekken (for noen gjødseltyper 30 kg) leveres i all hovedsak som plastsekk. Plastsekkene er laget av polyeten (PE). 25 kg sekker leveres på 1200 kg engangspaller. Pallene dekkes av en krympehette i polyetenplast.

All emballasje for Yaras gjødselprodukter kan resirkuleres. Plastemballasje kan leveres til kommunal plastinnsamling. Plasten resirkuleres enten til nye plastprodukter eller går til energigjenvinning i forbrenningsanlegg. Det er viktig å tømme sekkene helt slik at en unngår gjødselrester i returplasten.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.04.50

Grønt Punkt AS finansierer og drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Yara Norge er medlem i Grønt Punkt og innbetaler vederlag til returordningen slik at det er gratis for bonden å levere plasten til den kommunale innsamlingen.

Se www.grontpunkt.no for mer informasjon.

Merk! Det er forbudt å brenne/grave ned landbruksplast.

Print Friendly, PDF & Email