Mineralgjødsel

Forholdsregler ved brann i gjødsellager

forholdsregler_ved_brann_i_gjodsellager

Gjødsel i seg selv kan ikke brenne, men nitratholdig gjødsel vil kunne forsterke en eventuell brann, fordi den kan avgi oksygen ved oppvarming. Nitratholdig gjødsel vil ved varmepåvirkning (over 130°C) spaltes under utvikling av helseskadelige gasser.

Varmekildene kan være:

  • Brann
  • Sveising
  • Elektriske ledninger
  • Lyspærer o.l

Ved brann:

Tilkall brannvesenet (tlf. 110) Unngå innånding av røykgassen.  Ved sterk varmepåvirkning (>130°C) kan gjødsla utvikle giftige gasser. Fjern gjødsla. Er dette ikke mulig, kjøles varen ved bruk av store mengder vann.

Nødnummer Yara: 41 45 88 31

Det vises til ytterligere informasjon i HMS-databladene som finnes på våre internettsider.

Print Friendly, PDF & Email