Mineralgjødsel

Gjødsel til gjødselvanning (veksthus og friland)

YaraTera® Kristalon® er basis i Yaras spesialsortiment for gjødselvanning til veksthus og friland.

Kristalon® kompletteres med YaraTera® Calcinit® (nitrogen (N) og kalsium (Ca)). Dessuten kan YaraTera® Krista­K® Plus, YaraTera® Rexolin® og YaraVita® ActisilTM tilsettes ved spesielle behov. Ved siden av nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), inneholder YaraTera® Kristalon® magnesium (Mg), svovel (S) og kjelaterte mikronæringsstoffer. Jernet (Fe) har DTPA­kjelat, de andre har EDTA­kjelat.

YaraTera® Kristalon® og YaraTera® Calcinit® må ha separate stamløsningskar for å unngå utfelling av gips.

YaraTera® KRISTALON® PLUS

 • Vanligste bruksområder: Tomat, agurk, snittroser m.m.
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: 20 %, det vil si opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10°C.
 • Ammoniumfri, dvs. liten eller ingen pH-senkende effekt.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).

YaraTera® KRISTALON® INDIGO

 • Vanligste bruksområder: De fleste potteplanter, sommerblomster, bær med gjødselvanning.
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: ca. 15 %.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).

YaraTera® KRISTALON® FLOWER

 • Vanligste bruksområder: Til hardt råvann, til planteskoler og til potteplanter som ønsker lav pH.
 • Gir ledetall: 1,5 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: 20 %.
 • Ammoniumrik og derfor pH-senkende.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).

YaraTera® KRISTALON® BROWN

 • Vanligste bruksområder: Gjødselvanning til bær.
 • Gir ledetall: 1,4 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: 12 %.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca). Nitrogenfattig.

YaraTera® KRISTALON® SUPER RED

 • Vanligstebruksområder:Potteplanter,krydderveksterogsommerblomster i jordkultur.
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Inneholder unikt polyfosfat (Super FKTM).
 • Vanligste bruksområder: Til gjødselvanning i de fleste kulturer.
 • Løselighet: Ca. 100 % (100 kg vare i 100 liter vann v/10°C).
 • Alle næringsstoffer unntatt kalsium (Ca) og magnesium (Mg).

YaraTera® KRISTALON® SCARLET

 • Vanligste bruksområder: Agurk, St. Paulia, Cyclamen og snittroser.
 • Ammoniumfri gjødsel, dvs. liten eller ingen pH-senkende effekt.
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: 20 %, dvs. opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10°C.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).

YaraTera® FERTICARE® TOMATO

 • Vanligste bruksområder: Spesielt egnet for tomat.
 • Ammoniumfri gjødsel, dvs. liten eller ingen pH-senkende effekt.
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: 20 %, dvs. opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10°C.
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).

YaraLiva® CALCINIT®

 • Vanligste bruksområder: Til gjødselvanning i de fleste kulturer.
 • Gir ledetall: 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning.
 • Løselighet: Ca. 100 % (100 kg vare i 100 liter vann v/10°C).
 • Kalsium (Ca) og nitrogen (N).

YaraTera® KRISTA-K® Plus

 • Vanligste bruksområder: Hovedkaliumkilde i selvblanderkonsept, supplement i tomat og noen pottekulturer.
 • Løselighet: 17 %.
 • Kalium (K) og nitrogen (N).

YaraTera® KRISTA® MKP

 • Vanligste bruksområder: Hovedfosforkilde i selvblanderkonsept, supplement til grønnsaker og pottekulturer.
 • Løselighet: ca. 20 %.
 • Kalium (K) og fosfor (P).

YaraTera® KRISTA® MAP

 • Vanligste bruksområder: Fosfor- og nitrogenkilde i frukt og bær.
 • Løselighet: ca. 20 %.
 • Nitrogen (ammonium-N) og fosfor (P).

YaraTera® KRISTA® MgS

 • Vanligste bruksområder: Hovedmagnesiumkilde i selvblanderkonsept, supplement til grønnsaker.
 • Løselighet: ca. 50 %.
 • Magnesium (Mg) og svovel (S).

YaraTera® KRISTA® MAG

 • Vanligste bruksområder: Magnesiumkilde som kan blandes med YaraLiva® Calcinit®, supplement til grønnsaker og pottekulturer.
 • Løselighet: ca. 20 %.
 • Magnesium (Mg) og nitrogen (N).

YaraTera® KRISTA® SOP

 • Vanligste bruksområder: Alternativ kaliumkilde i selvblanderkonsept, supplement til grønnsaker.
 • Løselighet: ca. 15 %.
 • Kalium (K) og svovel (S).

YaraTera® SUPER FK™ 30

 • Vanligste bruksområder: Anvendes i alle kulturer for å styrke planter og røtter. Sikrer samtidig at drypp ikke tetter seg.
 • Inneholder Yaras spesielt utviklede Polyfosfater.
 • Fosfor (P) og kalium (K).

YaraTera® REXOLIN® X60

 • Til gjødselvanning.
 • Vanligste bruksområder: Jernsupplement til blomstrende planter og andre jernkrevende kulturer ved høy eller ujevn pH.
 • HBED jernkjelat.
 • Erstatter Tenso Iron.

YaraTera® REXOLIN® APN

 • Vanligste bruksområder: Mikronæringskilde til selvblanderkonsept.
 • Krystallinsk ”pulver”
 • Alle mikronæringsstoffene

YaraVita® ACTISIL™

 • Vanligste bruksområder: Frukt, bær og grønnsaker.
 • Inneholder silisium (Si) og kalsium (Ca), samt kolin som styrker celleveggene.
Print Friendly, PDF & Email