Mineralgjødsel

Gjødsel til gjødselvanning (veksthus og friland)

Kristalon™ er basis i Yaras spesialsortiment for gjødselvanning til veksthus og friland.

Kristalon™ kompletteres med YaraLiva™ Calcinit, (nitrogen og kalsium), eller Kalksalpeter™ Flytende. Dessuten kan Krista-K™ Plus, Tenso™ Iron eller Rexolin APN tilsettes ved spesielle behov. YaraLiva™ Calcinit og Kalksalpeter™ Flytende må ha separat stamløsningskar for å unngå utfelling av gips. Ved siden av nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K).

Inneholder Kristalon™ magnesium, svovel og chelaterte mikronæringsstoffer. Jernet (Fe) har DTPA chelat, de andre har EDTA chelat.

KRISTALON™ PLUS

 • Vanligste bruksområder: Tomat, agurk, snittroser, St. Paulia, Cyclamen
 • Gir ledetall 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: 20 %, dvs opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10°C
 • Ammoniumfri, dvs liten/ingen pH-senkende effekt
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium.

KRISTALON™ INDIGO

 • Vanligste bruksområder: De fleste potteplanter, sommerblomster, bær med gjødselvanning
 • Gir ledetall: 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: ca. 15 %
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.02.02KRISTALON™ FLOWER

 • Vanligste bruksområder: Til hardt råvann, til planteskoler og til potteplanter som ønsker lav pH
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: 20 %
 • Ammoniumrik og derfor pH senkende
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium

KRISTALON™ BROWN

 • Vanligste bruksområder: Gjødselvanning til bær
 • Gir ledetall: 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: 12 %
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium. Nitrogenfattig

KRISTALON™ GENA

 • Vanligste bruksområder: Tomat, potteplanter, kryddervekster og bær, under generativ vekst
 • Gir ledetall: 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: ca. 15%
 • Alle næringsstoffene unntatt kalsium og magnesium

YARALIVA™ CALCINIT

 • Vanligste bruksområder: Til gjødselvanning i de fleste kulturer
 • Gir ledetall: 1,2 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: Ca. 100 % (100 kg vare i 100 liter vann v/10°C)
 • Kalsium og nitrogen

KALKSALPETER™ Flytende

 • Vanligste bruksområder: Som YaraLiva™ Calcinit
 • Ferdig oppløst, egenvekt: 1,5 kg pr. liter
 • Nitrogen og kalsium
 • En pallecontainer á 700 liter tilsvarer 628 kg YaraLiva™ Calcinit

KRISTA-K™ Plus

 • Vanligste bruksområder: Hovedkaliumkilde i selvblanderkonsept,  supplement i tomat og noen pottekulturer
 • Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning
 • Løselighet: 17 %
 • Kalium og nitrogen

REXOLIN APN (erstatter Mikromix)

 • Vanligste bruksområder: Mikronæringskilde til selvblanderkonsept
 • Krystallinsk ”pulver”
 • Alle mikronæringsstoffene

REXOLIN X60

 • Rexolin X60 er et nytt produkt fra Yara som inneholder 6% jern (Fe) i form av et svært stabilt, vannløselig og støvfritt jernkjelat.
 • Vanligste bruksområder: Erstatter Tenso Iron og brukes til gjødselvanning/dryppvanning i jord- og hagebruk.
 • Jernet er kjelatert som HBED, og er effektivt opp til pH 12.
 • Produktet bør ikke brukes til bladgjødsling da det setter farge på blomster og blad. Til bladgjødsling av jern anbefales derfor YaraVita FERRITRAC.

ACTISIL™

 • Vanligste bruksområder: Frukt, bær og grønnsaker.
 • Inneholder silisium og kalsium, samt kolin som styrker celleveggene.
Print Friendly, PDF & Email