Mineralgjødsel

God fysisk kvalitet på gjødsla er viktig for å oppnå jevn spredning av næringsstoffene

Yara garanterer for gjødselkvaliteten, og det blir tatt hyppige analyser for å sikre at kvaliteten tilfredsstiller kravene, både med tanke på næringsinnhold og egenskaper som har betydning for at gjødsla ikke skal forringes under transport og lagring.

Gjødsel med høy litervekt tar forholdsvis mindre plass, f.eks. i et lager eller i en gjødselspreder, enn gjødsel med lav litervekt. Ved lik innstilling av sprederen, vil det bli spredd ut større mengder av en gjødsel med høy litervekt enn av en gjødsel med lav litervekt.

Prillet gjødsel er rundere og glattere enn granulert. Ved samme innstilling av gjødselsprederen vil den renne fortere ut enn granulert gjødsel. Transport og lagring av løs vare kan gi noe avvik i litervekt og kornstørrelsesfordeling på grunn av mekanisk slitasje og separasjon underveis.

Det anbefales at det tas dreieprøve før spredning da slitasje på spreder og luftfuktighet på spredetidspunktet kan påvirke sprederesultatet.

Tabell

Fysikalske egenskaper

ProduktnavnLitervekt Kilo pr. dm³Kornform
Yara Mila™
FULLGJØDSEL ® 12-4-18 mikro1,10 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 8-5-19 mikro1,00 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 20-4-111,04 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 18-3-151,04 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 21-6-60,99 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 22-3-101,03 +/- 0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 22-2-121,02 +/-0,05GRANULERT
FULLGJØDSEL ® 25-2-60,95 +/- 0,05PRILLET
FULLGJØDSEL ® 25-2-61,00 +/- 0,05GRANULERT
POLYSULPHATE™1,5 kg/l +/- 0,05GROVKORNET
YaraBela™
OPTI-NS™27-0-0 (4S)1,00 +/- 0,05GRANULERT
OPTI-NK™ 22-0-121,05 +/- 0,05GRANULERT
OPTI-START™ NP 12-23-00,93 +/- 0,05GRANULERT
OPTI-P™ 0-20-01,0 +/- 0,05GRANULERT
OPTI-PK™ 0-11-211,10 +/- 0,05GRANULERT
SULFAN 24-0-0 (6S)1,5 kg/l +/- 0,05GRANULERT
YaraLiva™1,10 +/- 0,05
KALKSALPETER™1,05 +/- 0,05GRANULERT
KALKSALPETER™1,10 +/- 0,05PRILLET
NITRABOR™1,10 +/- 0,05GRANULERT
UREA0,74 +/- 0,02PRILLET
Print Friendly, PDF & Email