This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Riktig næringsstoff | Plantekultur
Ingen treff
Mineralgjødsel

Riktig næringsstoff

Riktig næringsstoff til rett tid gir god avling og kvalitet

  • Næringsmangel går ut over avling og kvalitet og det beste er å sikre at kalk­ tilstanden er god og at plantene har en jevn tilgang på alle næringsstoffene.

  • Makronæringsstoffer er nødvendige i planten fra 1 g pr. kg tørrstoff og opp­ over: Nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg) og svovel (S).

  • Mikronæringsstoffer regnes i milligram pr. kg tørrstoff: Bor (B), kobber (Cu), mangan (Mn), molybden (Mo), jern (Fe), sink (Zn), klor (Cl) og nikkel (Ni).

  • I tabellen på neste side gis det forslag om tiltak ved ulike næringsmangler. For å oppdage næringsmangel er bladprøver et nyttig verktøy.