Mineralgjødsel

Nitrogengjødsel

Disse gjødseltypene omfatter Kalksalpeter™, Nitrabor™, urea, OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN 24-0-0 (6S). Hovedbruksområdet er til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Kalksalpetertypene bidrar til å heve pH-tilstanden i jorda, mens urea, OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN 24-0-0 (6S) virker forsurende.

YaraLiva™

KALKSALPETER™, prillet/granulertSkjermbilde 2014-03-07 kl. 13.00.57

Nitrogenet foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter™ har et høyt innh
old av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg  kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel®, OPTI-NK™ eller husdyrgjødsel.

NITRABOR™ (tidligere Bor-Kalksalpeter™), granulert

Næringsinnhold som Kalksalpeter™, og tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer, f.eks. potet, flere grønnsaks- og bær kulturer.

YaraBela™

SULFAN® 24-0-0 (6S), granulert

YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) er et nitrogenprodukt med høyt innhold av svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, og der S-behovet er stort, og P- og K-behovet er dekket. Det høye svovelinnholdet gjør også produktet til et godt alternativ ved delgjødsling av oljevekster.

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), granulert

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet. Den har en reduserende virkning på pH i jorda tilsvarende et kalkingsbehov på ca. 0,5 kg kalsiumoksyd (CaO) pr. kilo tilført nitrogen.

OPTI-KAS™ 27-0-0 SKOG, grovgranulert

Til gjødsling av skog. Produktet inneholder 0,2 % bor. Den grovg ranulerte varianten har en kornstørrelse på ca. 8 mm.

UREA, prillet

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen. Består av amidnitrogen (CO(NH2) 2) som, via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten kan urea gi store nitrogentap, spesielt under ugunstige klimaforhold. Urea løses opp i vann og sprøytes ut, f.eks. som en sen proteingjødsling etter skyting i hvete.

Print Friendly, PDF & Email