Mineralgjødsel

Nitrogengjødsel

Disse gjødseltypene omfatter KalksalpeterTM, Nitrabor®, urea, SULFAN® 24­0­ 0 (6S) og OPTI­NSTM 27­0­0 (4S). Hovedbruksområdet er til delgjødsling sammen med Fullgjødsel® eller husdyrgjødsel. Kalksalpetertypene bidrar til å heve pH­tilstanden i jorda, mens urea, SULFAN® 24­0­0 (6S) og OPTI­NSTM 27­0­0 (4S) virker forsurende.

YaraLiva®

KALKSALPETER™, prillet/granulert

Nitrogenet foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. KalksalpeterTM har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling sammen med Fullgjødsel®, OPTI­NKTM eller husdyrgjødsel.

NITRABOR®, granulert

Næringsinnhold som KalksalpeterTM, og tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til del­ gjødsling i borkrevende kulturer, f.eks. potet, flere grønnsaks­ og bærkulturer.

YaraBela®

OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), granulert

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt velegnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.

SULFAN® 24-0-0 (6S), granulert

Meget svovelrik ammoniumnitrat med kalsium og magnesium. Spesielt godt egnet til gras og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel der fosfor­ og kalium­ behovet allerede er dekket, eller som delgjødsling i mathvete.

OPTI-KAS™ SKOG, grovgranulert

Til gjødsling av skog. Produktet inneholder 0,2 % bor.

Diverse

UREA, prillet

Konsentrert nitrogengjødsel med 46 % nitrogen. Består av amidnitrogen (CO(NH2)2) som, via en forsurende prosess i jorda, må omdannes til ammonium og nitrat før plantene kan gjøre seg nytte av det. Spredd på overflaten kan urea gi store nitrogentap, spesielt under ugunstige klimaforhold. Urea løses opp i vann og sprøytes ut, f.eks. som en sen proteingjødsling etter aksskyting i hvete.

Print Friendly, PDF & Email