Mineralgjødsel

Slik kan du bidra til å bevare gjødselkvaliteten

Gjødselkvaliteten påvirker avlingens størrelse og kvalitet. Det er derfor svært viktig at kvaliteten bevares gjennom lagring og håndtering.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.05.26Før mottak

Før du mottar gjødsel, bør du gjøre klar en godt egnet lagerplass (se nedenfor). Merk den, eller gi beskjed til transportør om hvor gjødsla skal plasseres.

Sjekkliste ved mottak

  • Har du fått riktig antall sekker og riktig type?
  • Er emballasjen hel, uten hull og rifter?
  • Kontroller også undersiden av storsekken

Skånsom håndtering

Bruk godkjent storsekkløft med avrundet krok. Sett sekkene pent ned. Ikke skyv storsekken mot underlaget. Sjekk også om gjødsla holder den kvaliteten du forventer. Reparer de skadene du kan. Eventuelle reklamasjoner bør du ta opp med din forhandler så raskt som mulig.

Råd om lagring

Er gjødsla slik du forventer ved mottak, er det nå opp til deg å lagre gjødsla riktig slik at kvaliteten opprettholdes til våronna starter.
Det er viktig at du finner og setter i stand en god lagerplass til gjødsla, enten det er ute eller inne. Plassen bør organiseres med tanke på å lette arbeidet i våronna. Med andre ord bør tilgangen for traktor og løfteredskap være god. Både ute og inne bør bakken eller gulvet være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander. Urent underlag kan fort gi skader i bunn av storsekkene, og dermed kan fuktighet trekke inn og gi klumpete gjødsel. Grus fester seg på paller og kan gi skade på sekkene når pallene settes oppå hverandre.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.06.04

Om lagring ute

Skal gjødsla lagres ute, er det viktig med en lun og skyggefull plass. Det forutsettes at gjødsla alltid dekkes til med presenning som festes godt.

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.06.51

Lagring av storsekken:

Storsekken må stå opp fra bakken, for eksempel på et underlag av paller. For å sikre stabil lagring med minimal veltefare, bør sekkene stables i pyramideform, to i høyden. Presenningen skal dekke mest mulig av stabelen og strammes godt slik at den ikke gnager mot sekkene ved vind og snø.

Lagring av paller:

Det er en fordel at også disse dekkes med ekstra presenning, men værforholdene på det aktuelle sted er avgjørende for om dette er nødvendig. Husk å sjekke at pallehettene er hele og pass på å unngå grus på undersiden av pallene som skal stables. Det er viktig at sekkene beskyttes mot fuglehakk. Legg et beskyttende lag, for eksempel paller, på toppen av pallestabelen. Kommer det fugler til, kan enkelte sekker bli ødelagt, vann og fuktighet vil trenge inn, og ved store hull kan hele pallestabelen bli ustabil.

Sollys

Vær oppmerksom på at OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN 24-0-0 (6S) er gjødsel som er følsom for sollys og temperaturer over 32o C. Tar du ikke hensyn til dette, kan du risikere at gjødselkornene sveller og blir ødelagt. Det er derfor spesielt viktig at disse gjødseltypene lagres på et skyggefullt sted.

Print Friendly, PDF & Email