Mineralgjødsel

Slik kan du bidra til å bevare gjødselkvaliteten

Før du mottar gjødsla bør du gjøre klar en godt egnet lagerplass, merke den, eller gi beskjed til transportør om hvor gjødsla skal plasseres. Det beste er å lagre gjødsla inne. Både ved inne­ og utelagring må underlaget være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander.

Utelagring

  • Finn en lun og skyggefull plass.
  • Gjødsla skal lagres opp fra bakken, gjerne på et dobbelt lag av paller.
  • Stable storsekkene i pyramideform, maks to i høyden, for å sikre en stabil stakk uten veltefare.
  • Dekk til med presenning som dekker godt ned på underste flo med sekker.
  • Legg gjerne et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenning (se om sollys under).
  • Presenningen strammes godt for å hindre vindslitasje på sekkene.
  • Ved lagring av paller bør disse også dekkes til med ekstra presenning.
  • Unngå grus på undersiden av pallene dersom du stabler to paller i høyden.
  • Selv om småsekkene er av plast, skal de ikke lagres uten overdekking. For å få ut luft under pakking, blir det laget noen små hull i sekken. Her kan det også komme inn vann dersom sekkene blir liggende ute uten overdekking.

Sollys

Vær oppmerksom på at OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), SULFAN® 24-0-0 (6S) og OPTI-KAS™ 27-0-0 er gjødseltyper som er følsomme for høye temperaturer (temperatursvingninger over og under 32°C) og direkte sollys. Ved slike forhold vil gjødselkornene svelle og bli ødelagt. Ved utelagring av slike produkter anbefaler vi som nevnt over at det legges et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenningen.

Skånsom håndtering

Bruk godkjent storsekkløft med avrundet krok!
Påse at storsekken hektes på i løftehempa på sekken.
Det er ikke trygt å håndtere storsekk med pallegaffel!
Gaffelen kan skjære av hempa og storsekken kan skli av ved bråstopp.
Gå aldri under hengende last!

Print Friendly, PDF & Email