Mineralgjødsel

YaraVita® – bladgjødsling til friland

YaraVita®-produktene er ferdig formulert, flytende (bortsett fra Croplift) gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland, ved sprøyting med åkersprøyte. YaraVita® kan blandes med de fleste plantevernmidler. Produktene har en unik formulering som gjør dem svært enkle og sikre i bruk. YaraVita® er et registrert varemerke for Yara International ASA.

YaraVita®-produkter med hovedsakelig ett næringsemne:

YARAVITA® BORTRAC

Bruksområde: Mot bormangel i jord- og hagebruksvekster, primært frukt og grønnsaker.

Innhold: 10,9 % bor (B) på vektbasis, tilsvarende 150 g B pr. liter

Skjermbilde 2014-03-07 kl. 13.01.33YARAVITA® COPTRAC

Bruksområde: Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling). Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.
Innhold: 33% kobber (Cu), tilsvarende 500 g Cu pr. liter

YARAVITA® FERRITRAC

Bruksområde: Mot jernmangel i jord- og hagebruksvekster.
Innhold: Innhold: 7,6% jern (Fe som chelat) på vektbasis, tilsvarende 100 g Fe pr. liter

YARAVITA® MAGTRAC

Bruksområde: Mot magnesiummangel i jord- og hagebruksvekster.
Innhold: 19,9 % magnesium (Mg) på vektbasis, tilsvarende 300 g Mg pr. liter

YARAVITA® MANTRAC PRO

Bruksområde: Mot manganmangel i jord- og hagebruksvekster.
Innhold: 27,4 % mangan (Mn) på vektbasis, tilsvarende 500 g Mn pr. liter

YARAVITA® STOPIT

Bruksområde: Mot kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser i hagebruksvekster.
Innhold: 12 % kalsium (Ca) på vektbasis, tilsvarende 160 g Ca pr. liter

YARAVITA® THIOTRAC

Bruksområde: Mot svovelmangel i jord- og hagebruksvekster.
Innhold: 15,2 % nitrogen (N) på vektbasis, tilsvarende 200 g N pr. liter, 22,8 % svovel (S) på vektbasis, tilsvarende 300 g S pr. liter

YARAVITA® ZINTRAC

Bruksområde: Mot sinkmangel i jord- og hagebruksvekster.
Innhold: 40 % sink (Zn) på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn pr. liter

YaraVita®- multinæringsprodukter og grødespesifikke produkter

YARAVITA® BRASSITREL PRO

Bruksområde: Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til oljevekster og andre korsblomstra vekster.
Innhold: 4,5 % nitrogen (N), 4,6 % magnesium (Mg), 5,8 % kalsium (Ca), 3,9 % bor (B), 4,6 % mangan (Mn), 0,3 % molybden (Mo)

YARAVITA® CROPLIFT

Bruksområde: Ved generell næringsmangel i ulike kulturer. NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver.
Innhold: 20 % nitrogen (N), 3,5 % fosfor (P), 11,6 % kalium (K), 5 % svovel (S), 1,2 % magnesium (Mg), 0,04 % bor (B), 0,2 % kopper (Cu), 0,02 % jern (Fe), 0,26 % mangan (Mn), 0,006 % molybden (Mo), 0,14 % sink (Zn)

YARAVITA® GRAMITREL

Bruksområde: Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn.
Innhold: 3,9 % nitrogen (N), 9,1 % magnesium (Mg), 3,0 % kobber (Cu), 9,1 % mangan (Mn), 4,9 % sink (Zn)

YARAVITA® SENIPHOS

Bruksområde: Ferdig formulert bladgjødsel for fosfor- og kalsiumtilførsel i potet, frukt og bær.
Innhold: 3 % nitrogen (N), 10,3 % fosfor (P), 3 % kalsium (Ca)

YARAVITA® SOLATREL

Bruksområde: Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantall og knolltilvekst samt sikre god kvalitet. Kan også brukes i korn med redusert plantetilgjengelighet av næringsstoffer og strukturproblemer.
Innhold: 13 % fosfor (P), 4,2 % kalium (K), 2,7 % magnesium (Mg), 0,7 % kalsium (Ca), 0,7 % mangan (Mn), 0,3 % sink (Zn)bor (B), 4,6 % mangan (Mn), 0,3 % molybden (Mo)

Print Friendly, PDF & Email