Om Norgesfôr

Norgesfôr er en kjede av 10 kraftfôrprodusenter og kornmøller. Lokalisering er på Østlandet og Midt-Norge.

Kjeden har en sterk lokal forankring gjennom lokalt eierskap.

Norgesfôr skal kjennetegnes gjennom god kunnskap til markedet, fôrkvalitet, fleksibilitet og lønnsom drift.

Kjedens virksomhet er kornhandel, produksjon og salg av kraftfôr, samt salg av plantevernmidler, såvarer, gjødsel, butikkvarer og diverse driftsmidler. I tillegg til våre egne medlemmer selges også enkelte produkter gjennom frittstående forhandlere.

Gjennom lønnsom innovasjon, høy kvalitet og kostnadseffektivitet skal Kjeden være markedets beste leverandør av korn, kraftfôr til drøv, svin, fjørfe og hest, og øvrige utvalgte driftsmidler til bonden.

Kjeden skal være der bonden er og dekke hans behov som produsent; Kjedemedlemmene skal få økt konkurransekraft gjennom samarbeidet i Norgesfôrkjeden.

Norgesfôr – Alltid der for deg

Les mer på norgesfor.no

Print Friendly, PDF & Email