Plantevern

Merkesymboler


 • Etsende

  C: Etsende


 • Meget giftig

  T+: Meget giftig


 • Meget brannfarlig

  F: Meget brannfarlig


 • Ekstrent brannfarlig

  F+: Ekstremt brannfarlig


 • Oksiderende

  O: Oksiderende


 • Eksplosiv

  E: Eksplosiv


 • Irriterende

  Xi: Irriterende


 • Helseskadelig

  Xn: Helseskadelig


 • Miljøskadelig

  T+: Miljøskadelig


 • Giftig

  T: Giftig


 • Brannfarlig

  R10: Brannfarlig

Preparatene i fareklasse T+ og T har på etiketten et advarselfelt forsynt med dødninghode med underteksten «Meget giftig» eller «Giftig». Preparater i fareklasse Xn har Andreaskors med underteksten «Helseskadelig». Symboler for eventuelt etsende, irriterende, brannfarlige eller andre egenskaper som vist i tabellen, plasseres på samme måte.

bimerkeBimerke betyr at preparatet er farlig eller giftig for bier og andre pollinerende insekter. Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon. Under bruksrettledningen på etiketten er det spesifisert om det evt. kan brukes om natten.

 

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler angir hvordan vi skal opptre ved bruk av plantevernmidler og hva vi må merke oss for å unngå å gjøre skade på mennesker, dyre- og planteliv. Reglene er individuelle for hvert enkelt preparat. Se derfor de anvisninger som er gitt på etiketten.

Print Friendly, PDF & Email