Plantevern

Praktiske råd og tips

TANKBLANDING AV PLANTEVERNMIDLER

 1.  Les etiketten
  Blanding av preparater må kun skje i kulturer hvor preparatet er godkjent.
 2. Bland ikke konsentrerte preparater
  Hell preparatene i sprøytetanken hver for seg, eller bland dem ut i vann før de helles på sprøytetanken.
 3. Sprøyt ut blandingen straks
  Hvis blandinger blir stående på tanken, kan det være fare for utfelling.
 4. Økt vannmengde
  Ved tankblandinger av preparater på vanlige åkersprøyter anbefales vannmengden økt til min. 20 l pr. daa.
 5. Sprede- og klebemiddel
  Ved tankblanding kan ofte sprede- og klebemiddel utelates.
  Se alltid anvisning på etiketten.
 6. Blanding av flere midler i samme tank
  Det tas forbehold om blanding av mer enn to midler i samme tank. Bruk tidligere erfaringer og hør på anbefaling fra rådgivere. Det er en fordel å teste ut blandingen i en bøtte før tilsetting i sprøytetanken.

TANKBLANDING AV BLADGJØDSLINGS- OG PLANTEVERNMIDLER
De enkelte bladgjødslingsmidler er omtalt i håndbokens gjødselkapittel hvor også næringsinnholdet er spesifisert. I enkelte tilfelle kan det være aktuelt å tankblande bladgjødslingsmidler sammen med plantevernmidler. Det er satt opp en blandetabell over de mest aktuelle blandingspartnere. Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan oppstå ved disse tankblandingene. Foreta alltid prøveblanding før preparatene tankblandes. Vær oppmerksom på at også vannkvaliteten kan påvirke blandbarheten.

 1. Bland ut bladgjødslingsmiddelet i tanken først.
  Ta ut en prøve på ca. 10 l.
 2. Tilsett en liten mengde av det aktuelle plantevernmidlet og bland godt.
  La blandingen stå i minst 5 minutter.
 3. Se etter fargeforandringer, utfelling eller bunnfall.
  Dersom dette ikke observeres, er preparatene fysisk blandbare.

Arbeidstrykk og væskemengde
Til åkersprøyting brukes 15 – 20 liter pr. daa. og 2 – 3 bar trykk med konvensjonelt sprøyteutstyr om annet ikke er angitt på etikett. Minste væskemengde på smått ugras og størst væskemengde i tett plantebestand ved vekstregulering, sopp og insektsprøyting. Med luftassistert utstyr kan væskemengde reduseres etter erfaring. Høyeste trykk brukes ved tett plantebestand. Blandes to eller flere bladgjødslingsmidler samtidig er det vanlig å øke væskemengden med 10 liter pr. daa.

Blandingsrekkefølge
Bladgjødslingspreparatene blandes alltid ut først i sprøytetanken, unntatt ved blanding med lavdosemidler som Atlantis OD, CDQ SX, Gratil, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Titus, Tripali, Broadway Star m.fl. SU-preparater.

NB!
Rist kannene med bladgjødslingsmidlene godt før de helles på
sprøytetanken.

Blandingene er ikke prøvd ut i alle kulturer. Det kan derfor aldri garanteres at blandingene ikke vil gi sviskade.
For å redusere faren for sviskade, brukes anbefalt væskemengde og bland ikke mer enn to preparater.

Print Friendly, PDF & Email