Plantevern

Preparatendringer 2018

NYE PREPARATER

Til sesongen 2018 er det syv nye plantevernmidler som er godkjent for yrkesmessig bruk. Ett av disse ble riktignok godkjent i forrige vekstsesong. Da vi ikke fikk tatt preparatet med i sesong-presentasjonen, tar vi det med nå, som en nyhet. Det har også kommet ett nytt ugrasmiddel i korn fra den kjente kjemiske gruppen sulfonylurea. Da det allerede er mange ugraspreparater på markedet fra denne gruppen, samt at flere varianter er under godkjenning, minner vi om risikoen for su-resistens ved ensidig bruk av preparater fra denne gruppen.

Det er også denne gang gjort enkelte bruksendringer og nye doseringstilpasninger som gir nye anbefalinger. Det er også noen endringer i off-label og Minor use-registreringer, spesielt innenfor yrkeshagebruk. Det kommer flere nye og spennende anbefalinger for 2018. Dispensasjoner og endringer underveis i vekstsesongen vil bli lagt ut på “www.plantekultur.no“. Dette gjør det nødvendig for den enkelte plantedyrker å følge med for og holde seg oppdatert.

Fibro
Skadedyrsmiddel godkjent mot bladlus som virusvektor i potet, frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, samt pæresuger i pære.

Geoxe 50 WG
Soppmiddel mot gråskimmel i jordbær.

Glypper
Ikke selektivt ugrasmiddel (glyfosat) for bekjempelse av ett- og flerårige grasarter og to-frøbladet (bredbladet) ugras før oppspiring (ikke gulrot) før etablering eller etter høsting av alle kulturer, til totalbekjempelse på grusplasser, industritomter, langs veier, jernbaner, kraftlinjer og gjerder etc. I moden bygg­åker til fôr uten gjenlegg, skjermet sprøyting i frukthager, prydtrær og pryd- og bærbusker samt stubbe- og stammebehandling.

Hussar Plus OD
Mot ugras i høst- og vårbygg, høst og vårhvete, rug og rughvete.

Raptol
Skadedyrsmiddel godkjent i bær, grønnsaker, pryd- og kryddervekster på friland og visse veksthusproduksjoner. Tillatt brukt i både økologisk og konvensjonell produksjon mot bladlus, sommerfugellarver, spinnmidd, teger og trips.

Roundup Powermax
Ikke selektivt ugrasmiddel (glyfosat) for bekjempelse av ett- og flerårige gras­arter og to-frøbladet (bredbladet) ugras før såing/planting om våren (ikke gulrot) eller etter innhøsting av alle kulturer. Til bekjempelse av kveke i modent bygg til fôr, grasmark, fornyelse og opptak, brakket areal, skjermet sprøyting i frukthager, i gran- og furuforyngelse, ved stubbe- og stammebehandling, juletreproduksjon, ikke dyrkbare arealer som kraftlinjer, industriarealer, veikanter og jernbaner samt påstrykning av ugras på dyrka areal i vekstsesongen.

Serenade Aso
(Godkjent til sesongen 2017, men kom ikke med i produkt-presentasjonen.)
Biologisk soppmiddel godkjent både i økologisk og konvensjonell produksjon av tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær, bringebær og plante­skoleplanter på friland, i veksthus og plasttunell og i gulrot og løk på friland mot gråskimmel, mjøldogg, alternaria og storknolla råtesopp.

 

PREPARATER SOM SELGES UNDER DISPENSASJON I 2018
Det er p.t. ikke gitt noen dispensasjoner for 2018. Oppdatering vil komme på www.norgesfor.no

 

PREPARATER MED ENDRINGER FRA 01.01.2018

Amistar
Utvidet bruksområde. Mot rotdreper på golfgreener med tilleggsetikett under forordningen ”Utvidelse for bruksområde av mindre betydning”.

Vertimec
Utvidet bruksområde. Mot bladminerfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat, bladgrønnsaker og urter i veksthus og salat bladgrønnsaker og urter på friland med tilleggsetikett under forordningen ”Utvidelse for bruksområde av mindre betydning”.

 

PREPARATER SOM ER UNDER UTFASING

Acanto 250
Siste salgsdag 31.5.2018. Siste bruksdag 31.11.2018.

Acanto Prima
Siste salgsdag 31.5.2018. Siste bruksdag 31.11.2018.

Ally SX
Siste salgsdag 30.6.2018. Siste bruksdag 30.6.2019. Det forventes fornyet godkjenning.

Atlantis WG (Erstattes med Atlantis OD)
Siste salgsdag 31.03.2019. Siste bruksdag 31.3.2020.

Basagran M75
Siste bruksdag 30.6.2018.

Bumper
Siste salgsdag 31.12.2018. Siste bruksdag 31.12.2019.

Ranman
Siste salgsdag 31.7.2018. Siste bruksdag 31.12.2019. Er erstattet av Ranman Top.

Rovral WG
Siste salgsdag 20.4.2018. Siste bruksdag 5.6.2018.

Sumi Alpha
Siste bruksdag 31.12.2018.

Print Friendly, PDF & Email