Plantevern

Preparatendringer 2021

NYE PREPARATER
Til sesongen 2021 er det pr. januar -21 et ugrasmiddel i korn og et soppmiddel i potet, samt et insektmiddel til prydplanter i veksthus som har blitt godkjent for yrkesmessig bruk. Flere er søkt godkjent og ligger til behandling hos Mattilsynet. Vi forventer flere registreringer frem mot vekstsesongen. Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger så det er viktig å følge med. I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer – spesielt innen yrkeshagebruk. Dette er skrevet i kursiv under preparatomtalen og lagt inn i sprøyteplanene med henvisning til de aktuelle registeringene. Det er viktig for den enkelte plantedyrker å følge med for å holde seg oppdatert!

NYHET! – Dispensasjon for BELOUKHA i kløverfrøeng
BELOUKHA – PELARGONSYRE, vedtak på søknad om disp. for nedvisning av kløverfrøeng i frøproduksjon er innvilget av Mattilsynet. 

NYTT PREPARAT 2021MOSPILAN SG
Mot skadedyr i raps, rybs, potet, eple, pære, kirsebær og plomme, hodekål, brokkoli, blomkål, rosenkål, salat, spinat, urter og spiselig blomster på friland, samt prydplanter inkl. juletrær og andre nåletrær i lukkede, permanente veksthus.

NYTT PREPARAT 2021SARACEN DELTA
Mot to-frøbladet ugras i høst- og vårhvete, vårbygg, høstrug, rughvete og grasfrøeng i frøåret.
I tillegg er PICTOR ACTIVE tatt inn i sortimentet.

NYTT PREPARAT 2021 –  ZORVEC ENDAVIA
Systemisk tørråtemiddel.

NYTT PREPARAT 2021MAINSPRING
Insektmiddel for bruk ved produksjon av prydplanter i veksthus.

GODKJENTE GENERELLE DISPENSASJONER 2021:

PIRIMOR, mot blodlus på eple.
Godkjenningen gis under følgende betingelser:
Bruksområde:
Eple.
Virkeområde:
Blodlus.
Dosering:
Maks totaldose 50 g Pirimor/ daa.
Antall behandlinger:
1 – 2.
Behandlingstidspunkt:
Fra BBCH 78.
Behandlingsfrist:
21 dager.
Faremerking:
SP 1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør
spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.
Forsiktighetsregler:
Se ordinær etikett.
Tilleggsetikett:
Søker er ansvarlig for å legge ved en tilleggsetikett på norsk som stemmer overens med dette
vedtaket, og at de som skal håndtere plantevernmiddelet følger informasjon på tilleggsetiketten.
Mattilsynet godkjenner ikke tilleggsetiketter ved dispensasjoner og publiserer ikke disse på sine
hjemmesider.
For merking, resistens, håndteringsfrist, avfallshåndtering og andre betingelser se ordinær etikett
da disse også gjelder for dispensasjonen.
Tillatelsen gjelder til 09.12.2021


NYHET! – BELOUKHA
Bruksområde: Frøproduksjon av kløverfrøeng
Virkeområde: Nedvisning av bladmasse
Dosering: 1,6 l/daa. Maksimal dose er 3,2 l/daa.
Intervall mellom sprøytninger: Minimum 5 dager
Tillatelsen gjelder for import og bruk i perioden 25.06.2021 til 23.10.2021.
Etter at dispensasjonsperioden er utgått vil det ikke lenger være tillatt å bruke
eller oppbevare
Beloukha.

Centium 36 CS, mot søtvierarter i potet under plast og fiberduk.
Inntil 12,5 ml/daa., 1 behandling før oppspiring.
Gjelder fra 5. mars til 3. juli 2021.

Conserve, mot bringebærbille i bringebær i tunnel.
80 ml/daa inn til 2 ganger, kun nattsprøyting, BBCH 51-69.
Gjelder fra 9. juni til 6. oktober 2021.
Conserve,
mot trips i bringebær og bjørnebær på friland.
Bruksområde 1 (kun til bruk før blomstring):
Kun til bruk før blomstring, vekststadium BBCH 51-58.
Maks to behandlinger.
Dosering: 60 ml Conserve/daa per behandling. Totalt maks 120 ml Conserve/daa per se-song.
Anbefalt væskemengde: 50-150 l per dekar.
Bruksområde 2 (nattsprøyting mens kulturen blomstrer):
Ved angrep, fra begynnende blomstring til slutt blomstring, vekststadium BBCH 51- 69.
Maks én behandling.
Dosering: 60 ml Conserve/daa. Totalt maks 60 ml Conserve/daa per sesong.
Anbefalt væskemengde: 50-150 l per dekar.
Behandlingsfrist: 3 dager
Bruksområdene kan ikke kombineres.
Dispensasjonen er gyldig fra 25. juni 2021 – 23. oktober 2021.

Curatio, mot skurv i eple og pære, og til tynning i plomme.
Tynning i plomme gjelder også økologisk produksjon.
Plomme 1 behandling, og dosen maks 2,4 l/daa.
Eple og pære maks dose 2,4 liter/daa pr. gang før blomstring og 1,8 liter Curatio etter blomstring,
inntil 10 behandlinger.
Tillat brukt og lagret i perioden 12.04.2021 til 10.08.2021.

Gozai, nedsviingsmiddel i potet.
80 ml/daa/gang, maks 2 behandlinger med 7 dager intervall. Behandlingsfrist 14 dager.
Tillatt brukt og lagret i perioden 11. juni til 9. oktober 2021.

Karate 5 CS, mot bladveps på elite- og kjerneplanter av bringebær, solbær, stikkelsbær og rips.

Luna Sensation SC 500, mot gråskimmel på jordbær. Dose 40 ml/daa.
Maks én behandling. BBCH 60 – 67. Behandlingsfrist 3 dager.
Tillatt brukt og lagret fra 16. april til 14. august 2021.

Movento 100 SC, Mot kirsebærflue i søtkirsebær i tunnel.
Dose 112 ml/daa. Sprøytetidspunkt BBCH 74-81. Inntil to behandlinger med 14 dager intervall.
Behandlingsfrist 21 dager.
Gjelder fra 30. april til 28. august 2021.

Pirimor, Mot bladlus i bringebær og bjørnebær i tunnel. Må påføres før blomstring.
Gjelder fra 31. mai til 28. september 2021.

Sencor SC 600, mot frøugras i gulrot på friland og under dekke.
Maksdose 17,5 ml/daa., inntil 5 behandlinger. Behandlingsfrist 42 dager
Tillatt brukt og lagret i perioden 16. mars til 14. juli 2021.

Sencor SC 600, mot ugras i potet med og uten dekke. Maks dose 35 ml/daa.
Må bruke grove filtre for å unngå tetting av dyse/filtre, minimum 50 mesh!
Gjelder fra 12. mars til 10 juli.

Spotlight Plus til nedsviing av potetris i tidligpotet med 50 ml/daa Spotlight Plus etter risknusing.
Maks en behandling og behandlingstidspunkt er 2-4 dager etter risknusing. Behandlingsfrist: 7 dager.
Tillatt brukt i perioden 2. juli til 30. oktober 2021.

Steward 30 WG, Mot viklere i jordbær på friland.
Inntil 2 behandlinger, 12,5 g/daa pr. behandling, påføring før blomstring og en gang etter høsting.
Gjelder fra 7. mai til 3. september 2021.

Topas 100 EC, Mot bringebærrust i bringebær i tunnel.
Gjelder fra 12. mai til 9. september 2021.

PREPARATER MED MINOR USE GODKJENNING 2021:
BEISEMIDDEL SOPP
Celest Extra Formula M

Til beising av skogfrø som sås innendørs for oppal av skogplanter.

SKADEDYRMIDDEL
Conserve
Mot liten og stor kålflue i oppal av rosenkål i veksthus.
Karate 5 CS
Mot bitende og sugende insekter i karve.
Mavrik
Mot bitende og sugende insekter på jordbær (friland).
Mospilan
I jordbær (friland, veksthus og i plasttunnel) mot bladlus og mellus.
Movento 100 SC
Mot insekter og midd i solbær, rips, stikkelsbær, blåbær, aronia, tindved, blåleddved, svarthyll, bringe- og bjørnebær, eldkvede, druer, fennikel, sukkermais, hvitløk og sjalottløk på friland, samt mot bladlus, mellus, trips, skjoldlus/ ullus og spinnmidd på prydplanter i veksthus. Mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter og jordbær.
Raptol
Mot bladlus, spinnmidd og insektlarver i bringebær på friland.
Steward 30 WG
Mot gransnutebiller på gran. Kun tillatt brukt for påføring på småplanter i sprøytetunnel.
Mot skadedyr på kirsebær, plomme, ripsbær, solbær, stikkelsbær og blåbær på friland, bjørnebær og bringebær på friland og tunnel, og prydplanter i veksthus.
Teppeki
Mot bladlus i plomme, hodekål, rosenkål, konservesert og prydplanter friland. Mot bladlus i agurk, tomat, aubergine og prydplanter i veksthus.
Vertimec EC
Mot bladminérfluer, trips, spinnmidd og dvergmidd i tomat, paprika, agurk, squash, salat og urter i veksthus og salat og urter på friland.

SOPP-/SKADEDYRMIDDEL
Thiovit Jet
Mot meldugg, bladmidd og gallmidd i rips og stikkelsbær på friland, i tunnel og veksthus, samt solbær i tunnel.

SOPPMIDDEL
Amistar 
Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon.
Også mot rotdreper på golfgreener.
Luna Privilege
Mot sopp i granplanter i skogplanteskoler. Mot ulike soppsykdommer i kinakål, kepaløk, gulrot, kålrot, knollselleri, squash, gresskar, bønner og sukkerert.
11.06.21 Luna Privilege har også fått Minor use godkjenning til bruk mot Peronospora viciae på åkerbønner.
Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning er gyldig frem til preparatets godkjenningsperiode utløper.
Luna Privilege er godkjent fram til 31.12.2025.
Nordox 75 WG
Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
Pictor Active
Mot storknolla råtesopp (Sclerotinia sclerotiorum), stor skulpesopp (Alternaria spp.), kålrotsopp (Plenodomus spp.) og bladskimmel (Hyaloperonospora parasitica) i rybsfrø, sennepsfrø, linfrø, valmuefrø og reddikfrø på friland, samt mot en rekke soppsykdommer på erter og bønner på friland.
Ranman Top
Mot agurkbladskimmel i frilandsagurk.
Serenade ASO
Mot mjøldogg i jordbær, bringebær, solbær, og planteskoleplanter på friland, i plasttunnel og i veksthus. Mot gropflekk (Pythium spp.) i gulrot på friland med og uten dekke.
Signum
Mot diverse soppsykdommer på squash og kinakål på friland.
Switch 62,5 WG
Mot soppsykdommer i agurk, squash, hodedannende salater og andre salatplanter, inkl. til babyleaf, krydderurter (inkl. dill og bladpersille) og frø produksjon ( ikke til konsum) på friland. Mot soppsykdommer i gulrot, persillerot, pastinakk, bete, pepperrot, knollselleri, kepaløk, hvitløk og sjalottløk.

UGRASMIDDEL
Boxer
Mot ugras i pastinakk og rotpersille. Mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.
Centium
Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd) under dekke på friland og åkerbønner på friland.
Mot frøugras i gulrot og nepe.
DFF SC 500
Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Goltix
Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.
Hussar Plus OD
Mot ugras i frøeng og gjenlegg til frøeng i frøavl av ulike gras.
Legacy 500 SC
Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.
Select
Mot tunrapp og andre grasugras i knollselleri, pastinakk, persillerot, kålrot og nepe.
Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.
Mot tunrapp i gjenlegg og frøeng av sauesvingel og rødsvingel uten dekkvekst, og i gjenlegg kløverfrøeng.

Tilleggsetiketter til de enkelte preparatene finner du her

PREPARATER MED ENDRINGER FRA 01.01.2021:
Spotlight Plus har fått utvidet bruksområde mot ugras i potet.

Elatus Era
og Elatus Plus forventer å få bruksutvidelse med havre, erter, bønner og linfrø.

Luna Privilege forlenget godkjenning til 2025

PREPARATER SOM ER UNDER UTFASING: 
(Det forventes at endringer på enkelte preparater kan komme)
Admiral
Siste bruksdag 30.06.2021

Acrobat WG
Siste salgsdag 04.07.2021
Siste bruksdag 04.01.2022

Apron XL
Siste salgsdag 30.06.2021
Siste bruksdag 30.06.2022 (med nåværende bruksområde).
Forventer regodkjenning, men kan få redusert bruksområde til veksthus.

Atlantis WG (er erstattet med Atlantis OD)
Siste bruksdag 30.06.2021

Banvel 45
Siste salgsdag 30.12.2021
Siste bruksdag 30.12.2022
Det forventes forlenget godkjenning.

Betanal SE
Siste salgsdag 31.07.2022
Siste bruksdag 31.07.2023
Godkjenning er nå, 2/7-21, forlenget med et år.

Cabrio Duo
Siste salgsdag 31.09.2022
Siste bruksdag 31.03.2023

Confidor 70 WG
Siste salgsdag 01.06.2021
Siste bruksdag 01.06.2022

Cycocel 750 (er erstattet med Stabilan 750)
Siste salgsdag 31.12.2022
Siste bruksdag 31.12.2023

Decis Mega
Siste salgsdag 31.10.2022
Siste bruksdag 31.10.2023

Envidor
14.06.2021: Varsel om Vedtak – Utfasing av Envidor 240 SC, er nå vedtatt.
Envidor 240 SC (reg. nr. 2011.5.19) kan importeres,
selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.

Fastac 50
Siste bruksdag 30.01.2022

Forbel
Siste bruksdag 30.10.2021

Fungazil 100 SL (er erstattet med Diabolo)
Godkjent til 31.12.2025

Hussar OD (er erstattet med Hussar Plus OD)
Siste salgsdag 31.12.2021
Siste bruksdag 31.12.2022

Karate 5 CS
Siste salgsdag 31.03.2023 (forventes forlenget godkjenning).
Siste bruksdag 31.03.2024

Ridomil Gold MZ Pepite
(bestilling innen 10.02.2021)
Siste salgsdag 04.07.2021
Siste bruksdag 04.01.2022

Roundup Ultra (er erstattet med Roundup Flick)
Siste bruksdag 30.06.2021

Topsin WG
Siste salgsdag 19.04.2021
Siste bruksdag 19.10.2021

Vertimec
Siste salgsdag 30.04.2022
Siste bruksdag 31.12.2022
Det forventes forlenget godkjenning

Print Friendly, PDF & Email