This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Preparatendringer | Plantekultur
Plantevern

Preparatendringer

Til sesongen 2022 er det pr. januar ett nytt preparat. Dette er Balaya (mot soppsykdommer i korn).

Vi forventer nye registreringer frem mot vekstsesongen.

Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger så det er viktig å følge med.
I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer, spesielt innen yrkeshagebruk.

Dette er skrevet i kursiv under hver enkelt preparatomtale og lagt inn i sprøyteplanene og virkningstabellene.

Det er viktig for den enkelte plantedyrker å følge med for å holde seg oppdatert!

Preparater med Minor use godkjenning 2022

Preparater med Off-label godkjenning 2022

Preparater med generelle dispensasjoner 2022

Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent.

Nye preparater

Preparat Merknad
Balaya Mot soppsykdommer i korn

Preparater som er under utfasing 2022/23

Preparat Siste salgsdag Siste bruksdag Merknad
Attribut Twin 31.12.2022 31.12.2023 Bruk neste år (2023) ikke avklart.
Cycocel 750 30.11.2023 31.11.2024 Kan forvente endringer.
Steward 19.06.2022 19.09.2022

Godkjente generelle dispensasjoner 2022

Preparat Første bruksdag Siste bruksdag Merknad
Beloukha 01.04.2022 30.07.2022 Mot utløper i jordbær før høsting.
Centium 36 CS 01.03.2022 29.06.2022 Mot svartsøtvier og begersøtvier i potet under plast og fiberduk.
Gozai 11.06.2022 09.10.2022 Til nedsviing av potetris
Gozai 11.06.2022 09.10.2022 Til nedsviing av utløpere i jordbær.
Luna Sensation SC 500 22.04.2022 20.08.2022 Mot gråskimmel i jordbær på friland, i plasttunnel og veksthus
Sencor SC 600 20.03.2022 18.07.2022 Mot frøugras i gulrot på friland og under dekke.
Sencor SC 600 01. 03. 2022 29.06.2022 Mot frøugras i potet på friland og under dekke.
Topas 100 EC 10.05.2022 07.09.2022 Mot bringebærrust på bringebær i tunnel og på friland.
Coragen 20 SC 31.05.2022 28.09.2022 Dispensasjonen er begrenset og kan bare brukes i distrikt hvor prognosen i VIPS viser fare for angrep.
Spotlight Plus 10.06.2022 31.08.2022 Til nedsviing av potetris i tidligpotet etter risknusing.
Pirimor 15.10.2022 Mot blodlus på eple.

Rognebærmøllvarsling: Vips - Varsling innen skadegjørere

Preparater med bruksendringer

Preparat Merknad
Propulse SE 250 Propulse SE 250 har fått utvidet bruksområde mot tørrflekksjuke i potet.
Sencor SC 600 Ugrasmiddelet Sencor SC 600 har fått dispensasjon for bruk i potet (1/3- 29/6/2022) og gulrot (20/3-18/7/2022). I vedtaket står det at for å beskytte vannlevende organismer må produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann. Etter spørsmål fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet vedtatt at avstandskravet til overflatevann kan reduseres ned til 3 meter ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen nedenfor. Dette gjelder for begge dispensasjoner (potet og gulrot 2022).
Sencor SC 600 Avstandsreduksjonen kan skje under følgende betingelser:
Avdriftsreduksjon (%)         0 % ≥       50 % ≥       75 % ≥       90 %
Avstand til overflatevann   10 m       5 m            3 m             3 m