Plantevern

Preparatendringer 2019

NYE PREPARATER

Til sesongen 2019 har Norgesfôr tatt inn åtte nye plantevernmidler som er godkjent for yrkesmessig bruk. Ett av disse ble riktignok godkjent i forrige vekstsesong. Da vi ikke fikk tatt preparatet med i sesong-presentasjonen, tar vi det med nå, som en nyhet.

Det er også denne gang gjort enkelte bruksendringer og nye doseringstilpasninger som gir nye anbefalinger. Det er også noen endringer i off-label og Minor use-godkjenninger, spesielt innenfor yrkeshagebruk. Det kommer flere nye og spennende anbefalinger for 2019. Dette gjør det nødvendig for den enkelte plantedyrker å følge med for å holde seg oppdatert. Dispensasjoner og endringer underveis i vekstsesongen vil bli lagt ut på denne siden “www.plantekultur.no“.

Broadway Star WG
Bredtvirkende ugrasmiddel i vårhvete mot en rekke arter av både en- og tofrø­bladet ugras.

Cabrio Duo
Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Delan Pro
Mot skurv på epler og pærer.

Elatus Plus
(Ble godkjent våren 2018, men for seint til å komme med i produktpresentasjon)
Mot soppsykdommer på høst- og vårkorn av hvete, bygg, rug og rughvete.

Elatus Era
Mot soppsykdommer på høst- og vårkorn av hvete, bygg, rug og rughvete.

Propulse SE 250
Mot soppsykdommer på høst- og vårkorn av hvete, bygg, rug, havre og rughvete, samt oljevekster.

Syllit 544 SC
Mot soppsykdommer i eple, pære og kirsebær.

Tripali
Bredtvirkende ugrasmiddel i korn.

PREPARATER SOM SELGES UNDER DISPENSASJON I 2019
Det er gitt dispensasjon for bruk av Luna Sensation mot gråskimmel i jordbær på friland i perioden 10.5.-10.7.2019.
Oppdatering vil komme på www.plantekultur.no

PREPARATER MED ENDRINGER FRA 01.01.2019

Centium 36 CS
Redusert bruksområde. Ikke lenger tillatt brukt i potet og gulrøtter under plast/fiberduk.

Confidor WG 70
Redusert bruksområde. Ikke lengre tillatt i prydplanter inkl. snittblomster.
Krever ometikettering ved salg og bruk etter 19.12.2018. Gjelder reg.nr. 2012.20.14.

Geoxe 50 WG
I tillegg til bruksområde gråskimmel i jordbær godkjent 2018, ble det også gitt godkjenning mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus.

Milbeknock
Gammel formulering med reg nr. 2012.7.14 fases ut. Siste salgsdag er 1.5.2019. Siste bruksdag er 1.5.2020.
Preparatet erstattes av ny formulering med reg.nr. 2015.7.18.

Teppeki
Bruksutvidelse. Er nå godkjent i alle kornarter.

PREPARATER SOM ER UNDER UTFASING

Ally SX
Siste bruksdag 30.6.2019. Fornyet godkjenning er usikkert.

Atlantis WG (Erstattes med Atlantis OD. Reg. 18.12.2018)
Siste salgsdag 30.6.2020. Siste bruksdag 30.6.2021.

Betanal SC
Siste salgsdag 31.7.2019. Siste bruksdag 30.6.2020. Avventer reg. EU.
Endringer/regodkjenning kan komme.

Biscaya OD 240
Siste salgsdag 30.10.2019. Siste bruksdag 30.04.2021. Avventer reg. EU.
Endringer/regodkjenning kan komme.

Bumper
Siste salgsdag 31.12.2019. Siste bruksdag 31.12.2019. Endringer kan komme.

Calypso SC 480
Siste salgsdag 30.10.2019. Siste bruksdag 30.04.2021. Avventer reg. EU.
Endringer/regodkjenning kan komme.

Consento
Siste salgsdag 14.5.2019. Siste bruksdag 14.11.2019.

Fastac
Siste salgsdag 31.01.2020. Siste bruksdag 31.01.2021.

Forbel
Siste salgsdag 31.10.2019. Siste bruksdag 31.10.2020.

Hussar Tandem
Siste salgsdag 30.6.2019. Siste bruksdag 30.6.2020.

Prestige FS 370
Rask utfasing. Er ikke lenger tillat brukt.

Ranman
Siste bruksdag 31.12.2019. Er erstattet av Ranman Top.

Reglone
Siste salgsdag 4.11.2019. Siste bruksdag 4.2.2020.

Ronstar Expert
Siste bruksdag 27.01.2020.

Sencor WG
Siste salgsdag 31.1.2020. Siste bruksdag 31.1.2021.

Print Friendly, PDF & Email