Plantevern

Preparatendringer/Nyheter

NYE PREPARATER

Til sesongen 2017 er det seks nye plantevernmidler for yrkesmessig bruk. Ett av disse er et ugrasmiddel i korn med aktiv stoff fra ny kjemisk gruppe. Det er også denne gang gjort enkelte bruksendringer og nye doseringstilpasninger som gir nye anbefalinger. Det er også noen endringer i off-label og Minor use-registreringer, spesielt innenfor yrkeshagebruk. Det kommer flere nye og spennende anbefalinger for 2017. Dispensasjoner og endringer underveis i vekstsesongen vil bli lagt ut på HYPERLINK ”http://www.plantekultur.no”
www.plantekultur.no. Dette gjør det nødvendig for den enkelte plantedyrker å følge med for og holde seg oppdatert.

Cleave
Ugras i hvete, rug, havre, bygg, rughvete, grasfrøeng, beite og eng.

Mavrik Vita
Skadedyr i korn, oljevekster, erter til modning, konserveserter, bønner, poteter, blomkål, brokkoli, hodekål og rosenkål.

Medax Max
Vekstreguleringsmiddel i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre, og brukes for å redusere risikoen for legde og nedsatt avling og kvalitet.

Pixxaro EC
Bredtvirkende preparat mot to-frøbladet ugras i vår- og høstkorn.

Regalis Plus
Tillatt brukt til vekstregulering av epler og pærer.

Revus TOP
I tillegg til tørråte, er Revus TOP også effektiv mot tørrflekksyke og storknolla råtesopp.

PREPARATER SOM SELGES UNDER DISPENSASJON I 2017
NGF har søkt om disp. for bruk av Acrobat WG mot rustsopper i prydplanter i veksthus. Gyldig til 19.05.2017.
NGF har søkt om disp. for bruk av Amistar mot rustsopper i prydvekster i veksthus. Gyldig til 19.05.2017.
For oppdateringer, se www.norgesfor.no

PREPARATER MED ENDRINGER FRA 01.01.2017

PREPARATER SOM ER UNDER UTFASING

Acanto Prima
Siste salgsår 2019. Siste bruksår 2020.

Basagran M 75
Siste salgsår 30.06.2017. Siste bruksår 30.06.2018.

Cycocel Extra
Siste bruksår 2017.

Granstar Power
Siste bruksår 2017.

Ridomil Gold 2,5 Granulat
Siste bruksår 2017.

Rovral 75 WG
Siste salgsår 2018. Siste bruksår 2019.

SmartBayt
Siste bruksår 2017.

Starane 180
Siste bruksår 2017.

Stereo 312,5 EC
Siste bruksår 2017.

Sumi Alpha
Siste salgsår 2017. Siste bruksår 2018.

Tomahawk 180
Siste bruksår 2017.

Print Friendly, PDF & Email