Plantevern

Preparatendringer 2021

NYE PREPARATER

Til sesongen 2021 er det pr. januar -21 et ugrasmiddel i korn og et soppmiddel i potet, samt et insektmiddel til prydplanter i veksthus som har blitt godkjent for yrkesmessig bruk. Flere er søkt godkjent og ligger til behandling hos Mattilsynet. Vi forventer flere registreringer frem mot vekstsesongen. Det er stadig bruksendringer og nye doseringstilpasninger så det er viktig å følge med. I tillegg er det også en rekke Off-label godkjenninger og Minor-use registeringer – spesielt innen yrkeshagebruk. Dette er skrevet i kursiv under preparatomtalen og lagt inn i sprøyteplanene med henvisning til de aktuelle registeringene. Det er viktig for den enkelte plantedyrker å følge med for å holde seg oppdatert!

NYTT PREPARAT 2021MOSPILAN SG
Mot skadedyr i raps, rybs, potet, eple, pære, kirsebær og plomme, hodekål, brokkoli, blomkål, rosenkål, salat, spinat, urter og spiselig blomster på friland, samt prydplanter inkl. juletrær og andre nåletrær i lukkede, permanente veksthus.

NYTT PREPARAT 2021SARACEN DELTA
Mot to-frøbladet ugras i høst- og vårhvete, vårbygg, høstrug, rughvete og grasfrøeng i frøåret.
I tillegg er PICTOR ACTIVE tatt inn i sortimentet.

NYTT PREPARAT 2021 –  ZORVEC ENDAVIA
Systemisk tørråtemiddel.

NYTT PREPARAT 2021MAINSPRING
Insektmiddel for bruk ved produksjon av prydplanter i veksthus.

PREPARATER SOM SELGES UNDER DISPENSASJON I 2021

Curatio, mot skurv i eple og pære, og til tynning i plomme
Tillat brukt og lagret i perioden 12.04.2021 til 10.08.2021

Centium 36 CS, mot søtvierarter i potet under plast og fiberduk.
Inntil 12,5 ml/daa., 1 behandling før oppspiring.
Gjelder fra 5. mars til 3. juli 2021.


Karate 5 CS, mot bladveps på elite- og kjerneplanter av bringebær, solbær, stikkelsbær og rips.

Gozai,
nedsviingsmiddel i potet.
80 ml/daa/gang, maks 2 behandlinger med 7 dager intervall. Behandlingsfrist 14 dager.
Tillatt brukt og lagret i perioden 11. juni til 9. oktober 2021.

Spotlight Plus, bruk til nedsviing av utløpere i jordbær.

Luna Sensation SC 500, mot gråskimmel på jordbær. Dose 40 ml/daa.
Maks én behandling. BBCH 60 – 67. Behandlingsfrist 3 dager.
Tillatt brukt og lagret fra 16. april til 14. august 2021.

Sencor SC 600, mot frøugras i gulrot på friland og under dekke.
Maksdose 17,5 ml/daa., inntil 5 behandlinger. Behandlingsfrist 42 dager
Tillatt brukt og lagret i perioden 16. mars til 14. juli 2021.

Sencor SC 600, mot ugras i potet med og uten dekke. Maks dose 35 ml/daa.
Må bruke grove filtre for å unngå tetting av dyse/filtre, minimum 50 mesh!
Gjelder fra 12. mars til 10 juli.

Legacy 500 SC, Det er gitt minor-use godkjenning i gulrot
(inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.

DFF 500 SC, Det er gitt minor-use godkjenning i gulrot
(inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk.

PREPARATER MED ENDRINGER FRA 01.01.2021
Spotlight Plus har fått utvidet bruksområde mot ugras i potet.

Elatus Era
og Elatus Plus forventer å få bruksutvidelse med havre, erter, bønner og linfrø.

Luna Privilege forlenget godkjenning til 2025

PREPARATER SOM ER UNDER UTFASING 
(Det forventes at endringer på enkelte preparater kan komme)

Admiral
Siste bruksdag 30.06.2021

Acrobat WG
Siste salgsdag 04.07.2021
Siste bruksdag 04.01.2022

Apron XL
Siste salgsdag 30.06.2021
Siste bruksdag 30.06.2022 (med nåværende bruksområde).
Forventer regodkjenning, men kan få redusert bruksområde til veksthus.

Atlantis WG (er erstattet med Atlantis OD)
Siste bruksdag 30.06.2021

Banvel 45
Siste salgsdag 30.12.2021
Siste bruksdag 30.12.2022
Det forventes forlenget godkjenning.

Betanal SE
Siste salgsdag 31.07.2021
Siste bruksdag 31.07.2022
Det forventes forlenget godkjenning.

Cabrio Duo
Siste salgsdag 31.09.2022
Siste bruksdag 31.03.2023

Confidor 70 WG
Siste salgsdag 01.06.2021
Siste bruksdag 01.06.2022

Cycocel 750 (er erstattet med Stabilan 750)
Siste salgsdag 31.12.2022
Siste bruksdag 31.12.2023

Decis Mega
Siste salgsdag 31.10.2022
Siste bruksdag 31.10.2023

Envidor
Siste salgsdag 31.07.2021
Siste bruksdag 31.07.2022

Fastac 50
Siste bruksdag 30.01.2022

Forbel
Siste bruksdag 30.10.2021

Fungazil 100 SL (er erstattet med Diabolo)
Godkjent til 31.12.2025

Hussar OD (er erstattet med Hussar Plus OD)
Siste salgsdag 31.12.2021
Siste bruksdag 31.12.2022

Karate 5 CS
Siste salgsdag 31.03.2023 (forventes forlenget godkjenning).
Siste bruksdag 31.03.2024

Ridomil Gold MZ Pepite
(bestilling innen 10.02.2021)
Siste salgsdag 04.07.2021
Siste bruksdag 04.01.2022

Roundup Ultra (er erstattet med Roundup Flick)
Siste bruksdag 30.06.2021

Topsin WG
Siste salgsdag 19.04.2021
Siste bruksdag 19.10.2021

Vertimec
Siste salgsdag 30.04.2022
Siste bruksdag 31.12.2022
Det forventes forlenget godkjenning

Print Friendly, PDF & Email