This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Agil 100 EC | Plantekultur

Agil 100 EC

Varenr: 410174

100 g propakvizafop pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp. Tillatt brukt i oljeraps, oljerybs, potet, erter, åkerbønne, bønner, fôrmargkål, fôrraps, lin, kålrot, hodekål, brokkoli, gulrot, pastinakk, knollselleri, rødbete, fôrbete, rødkløver og rødsvingelfrøeng, kepaløk, jordbær på friland, eple, pære, stikkelsbær, bringebær, rips og solbær.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Systemisk virkning, tas opp gjennom bladverk. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme.

Sprøyting under tørre forhold vil føre til redusert virkning. Det bør gå minst 1 uke mellom bruk av Agil og andre ugrasmidler. Det bør også gå minst en uke mellom sprøyting med Agil og jordbearbeiding.

Regnfast etter 1-2 timer.


Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle insektmidler. Blanding med andre ugrasmidler anbefales ikke da kulturplantene kan ta skade.

Agil har off-label godkjenning.
NLR - Mot kveke og annet grasugras i hageblåbær.
Kilde: Mattilsynet

Agil har minor-use godkjenning.
Mot ugras i frøavl av sauesvingel, blomster, rotvekster, rødsvingel, hvitkløver, strandsvingel, engsvingel, raisvingel og flerårig raigras.
Mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter i soyabønner og linser på friland.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær:
Etter høsting

Knollselleri, pastinakk, lin, oljevekster:
90 dager
Rødbete og fôrbete:
60 dager
Potet:
56 dager
Erter, åkerbønne, rødkløver- og rødsvingelfrøeng:
45 dager
Fôrmargkål og fôrraps:
42 dager
Eple, pære, rips, solbær, stikkelsbær og bringebær:
35 dager
Kepaløk, kålrot, gulrot, brokkoli og hodekål:
30 dager

Dose:

(75-150 ml i 30–50 l vann pr. daa)

Filter: A1/P3
NAD: 150 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

10 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Agil 100 EC opptrer i:

Virkningstabeller Agil 100 EC opptrer i

Grasugras