This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Alar 85 SG | Plantekultur

Alar 85 SG

Varenr: 410401

850 g daminozid pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Vekstregulering av prydplanter og sommerblomster i veksthus.
Tilsvarer Dazide Enhance

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Vekstregulerende middel til bruk i prydplanter som campanula, krysantemum, hortensia, petunia, rhododendron, tagetes m.fl. Hemmer strekningsvekst, fremmer danning av blomsterknopper og gir plantene en mer kompakt vekstform.

Før sprøyting skal jorda være godt oppfuktet og bladene tørre. Best virkning ved bruk av rikelig væskemengde.
Plantene må ikke vannes eller dusjes før 24 timer etter behandling.

Blandbarhet: Bland ikke med andre kjemikalier.

Pakn.str.: 4 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Ingen

Dose:

Det er stor doseringsvariasjon mellom de forskjellige prydvekstene.

Filter: P3/A2
NAD: 900 g/daa
Lagring: Tørt
Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Lav