This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Aliette 80 WG | Plantekultur

Aliette 80 WG

Varenr: 410202

800 g fosetyl-aluminium pr. kg

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Mot algesopper i prydplanter i grøntanlegg, i planteskoler og i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i salat i veksthus, plasttunell og på friland, mot agurkbladskimmel i frilandsagurk, mot rotstokkråte (Phytophthora Cactorum) i produksjon av jordbærsmåplanter samt nyplantinger og etablerte plantninger av jordbær i veksthus, plasttunell og på friland, samt i tilfeller hvor NIBIO, divisjon plantehelse har påvist rød marg i jordbær eller rød rotråte i bringebær i veksthus, plasttunell eller på friland.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Behandles ved sprøyting, dypping, sprøytevanning eller ved innblanding i blomsterjord. Tas opp av bladverk og røtter og transporteres med saftstrømmen oppover og nedover i plantene.

Brukes forebyggende da middelet stimulerer kulturenes egen forsvarsmekanisme og hemmer spiring av nye sopper. Ny tilvekst i grønne plantedeler og røtter beskyttes. Sideeffekt mot enkelte bakterier og er skånsom mot nyttedyr med unntak av edderkopper og rovmidd.

Blandbarhet: Ikke aktuelt.

Pakn.str.: 10 x 1 kg

Behandlingsfrist:

Salat:
14 dager
Frilandsagurk:
4 dager
Bringebær og jordbær:
Før blomstring eller etter høsting

Dose:

Se etikett for doseringstilpasningog maks. antall behandlinger.

Filter: P2/A1
NAD: 400 g/daa
Lagring: Tørt/kjølig
Avst.vann:

5 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav

Sprøyteplaner Aliette 80 WG opptrer i: