This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

All Clear Extra | Plantekultur

All Clear Extra

Varenr: 410604

Monoetanolamin. Klebe- og sprede middel, kompleksbinder

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. none

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter. Monoetanolamin som løser opp preparatrester. Klebe- og spredemiddel nedsetter overflatespenningen og sørger for at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer.
Smører kraner, ventiler og pakninger. Kompleks-bindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Bløtgjør også hardt vann. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur.

Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler.
All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Pakn.str.: 4 x 5 l
Dose:

500 ml/100 l vann

Lagring: Frostfritt
Helseklasse: -
Miljøklasse: -