This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

All Clear Extra | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410604

All Clear Extra

Monoetanolamin. Klebe- og sprede middel, kompleksbinder
Fare

Avgiftskl. none

Sikkerhetsdatablad

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter. Monoetanolamin som løser opp preparatrester. Klebe- og spredemiddel nedsetter overflatespenningen og sørger for at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer.
Smører kraner, ventiler og pakninger. Kompleks-bindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Bløtgjør også hardt vann. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur.

Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler.
All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Dose

500 ml/100 l vann

Lagring

Frostfritt

Helseklasse

-

Miljøklasse

-
Etikett

Tabeller All Clear Extra opptrer i