This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24) | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410165

Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24)

100 g metsulfuron-metyl + 400 g karfentrazon-etyl pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot frøugras i vårkorn uten gjenlegg og i høstkorn om våren. Siste bruksdag 20.06.2024!

Ally Class er formulert som et vannløselig granulat. Preparatet består av to aktive stoffer. Metsulfuronmetyl, tilhører gruppen sulfonylurea, er systemisk og har både blad- og jordvirkning. Karfentrazonetyl har kontaktvirkning. Med to aktive stoffer, med forskjellig virkemåte, har Ally Class en innebygd resistensstrategi overfor ugras der begge stoffene har god virkning.

Ally Class har meget god virkning mot linbendel, balderbrå, då, gjetertaske, hønsegras, klengemaure, korsblomstret ugras, meldestokk, pengeurt, rødtvetann, smånesle, tunbalderbrå, tungras, vassarve, veronika, åkerminneblom, åkersvineblom og åkerstemorblom. Anbefalt vannmengde er 10-40 l/daa.
Klebemiddel skal ikke tilsettes, da dette kan gi sviskade!

Små sviflekker kan forekomme på kornbladene, særlig der sprøytevæska treffer. Forbigående lysfarging kan også forekomme. Effekten kan fremtre tydeligere etter nattefrost, men det har ikke påvirket avlingen i forsøk. En viss stråforkorting kan i enkelte tilfeller oppstå. Året etter sprøyting med Ally Class kan det bare dyrkes korn med eller uten gjenlegg, raps, rybs, poteter, erter, bønner eller lin.

Blandbarhet: Det må ikke tankblandes med klebemiddelholdige midler, og det er derfor få preparater som kan anbefales og blandes med Ally Class. Se blandetabell.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 100 g

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

Høstkorn: 2,5–5 g/daa
Vårkorn: 2–4 g/daa

Filter

P2/A1

NAD

5 g/daa

Lagring

Tørt

Avstand vann

5 meter

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Ally Class 50 WG (siste bruksdag 20.06.24) opptrer i