This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Amistar | Plantekultur

Amistar

Varenr: 410203

(250 g azoksystrobin pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot soppsykdommer på korn, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille, bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hvitkål, hodekål, rødkål, savoykål, spisskål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, sukkerbete, fôrbete, reddik, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, raps og rybs, oppal av grønnsaker, jordbær og bringebær på friland i plasttunell og i veksthus, samt bruk i frilandsagurk.

Amistar inneholder azoksystrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Amistar tas raskt opp og transporteres systemisk i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Dette gir ny tilvekst en viss beskyttelse. Amistar bekjemper soppangrep mest effektivt før soppen har etablert seg på plantene. Det anbefales derfor å sprøyte ved begynnende angrep eller når angrep forventes etter klimatiske forhold og etter varsling.

Redusert dose kan anvendes på tidlig stadium ved moderat smitte. Under vedvarende smittepress trengs det gjentatt behandling. Amistar har spesielt god virkning mot hveteaksprikk (Stangonospora nodorum) og hvetebladprikk (Septoriatritici) og er svært aktuell å benytte ved begynnende skyting. Amistar bør ikke benyttes etter BBCH 55 i hvete og BBCH 49 i bygg. Mot visse soppsykdommer, som f. eks. rust og byggbrunflekk, virker Amistar også kurativt. I tillegg til at Amistar dreper soppsykdommene effektivt, vil Amistar også føre til at planten holder seg lengre grønn. I forsøkene har bruk av Amistar ikke forsinket kornets modning.

Amistar er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god sykdomsbekjempelse, god langtidsvirkning og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytte av god kvalitet. Amistar er regnfast etter en time. For å unngå utvikling av resistens er det viktig å ta visse forholdsregler. For å sikre effekt mot grå øyeflekk og forebygge risiko for resistensutvikling mot mjøldogg og hveteaksprikk/-bladprikk, bør Amistar tankblandes med et annet soppmiddel med annen virkningsmekanisme ved bekjempelse av disse sykdommene. Bruk ikke preparater som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Det gjelder både Amistar alene, i blanding med andre soppmidler eller i veksling med andre preparater som inneholder strobiluriner. Har en brukt strobiluriner om høsten, skal en ikke behandle mer enn en gang i vekstsesongen med Amistar eller andre strobilurinholdige preparater.

Se også avsnitt om resistens og les etiketten.

Blandbarhet: Amistar kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler. Se blandetabell. Blanding med mangansulfat, urea og/eller mikronæringsstoffer kan gi økt risiko for sviskade. Ved blanding med Cerone må Amistar tilsettes først.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Amistar har off-label godkjenning.
Mot bladflekksjukdommer i babyleaf, bladgrønnsaker og dill.
Utvidelse av virkeområde mot mjøldogg, storknolla råtesopp og andre sjukdommer i tillegg til agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Mot storknollet råtesopp i oljedodre.
Mot agurkbladflekk og agurkbladskimmel i gresskar.
Mot storknolla råtesopp i karve.
Mot Purple Spot i asparges.
Kilde: Mattilsynet


Amistar har minor-use godkjenning, gyldig til 31.12.2025.
Mot underjordiske soppsykdommer som svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv i settepotetproduksjon.
Norwegian Golf Federation - Bruk mot rotdreper på golfgreener.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 4 x 5 l.

Behandlingsfrist:

Korn og erter til modning:
35 dager.
Raps, rybs, bete, kålrot og nepe:
30 dager.
Purre:
42 dager.
Potet, kålvekster, ruccola, bønner, erter til konserves, sukkererter, stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille, kepaløk, sjalottløk, salat og bringebær på friland:
14 dager.
Bringebær i veksthus og i plasttunnel:
Etter høsting.
Gulrot, persillerot, pastinakk:
10 dager.
Jordbær og vårløk:
7 dager.
Frilandsagurk:
4 dager.

Dose:

Korn:
50-100 ml pr. daa.
Grønnsaker:
80-100 ml pr. daa. Maksimal total dosering er 200 ml/daa. pr. sesong.
Se etikett og sprøyteplan for doseringstilpasning.

Filter: P2/A1
NAD: 100 ml/daa.
Avst.vann:

Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Amistar opptrer i:

Virkningstabeller Amistar opptrer i

Soppsykdommer i potet