This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ascra Xpro EC 260 - NYHET | Plantekultur

Ascra Xpro EC 260 - NYHET

Varenr: 410914

65 g bixafen + 65 g Fluopyram + 130 g protiokonazol

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 4

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Ascra Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI), fluopyram (SDHI) samt protiokonazol, og har en systemisk virkning i plantene.

Ascra Xpro er godkjent brukt mot hvetebladprikk(Septoria tritici), hvetebrunflekk(DTR) og brunrust i hvete, dvergrust i bygg, meldugg i bygg, rug og rughvete, grå øyeflekk i bygg og rug, byggbrunflekk og spragleflekk i bygg, brunrust, hvetebladprikk og hvetebrunflekk i rughvete og havrebrunflekk i havre.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Ascra Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene.

Ascra Xpro inneholder 3 virksomme stoffer hvorav to fra den kjemiske gruppen SDHI, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Ascra Xpro virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og denne tre-komponenten er det mest bredtvirkende ferdigblanda soppmidlet vi har på det norske markedet. Kan kun benyttes 1 gang pr. sesong. 

Regnfast etter ca. 1 time.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)

Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no) 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

5 uker

Dose:

Bygg og havre:
60 - 90 ml pr. daa
Vannmengde 15 - 30 l vann

Hvete, rug og rughvete:
60 - 90 ml pr. daa
Vannmengde 15 - 30 l vann

NAD: 90 ml/daa
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Avst.vann:

5 m
Krav til 10 meter vegetert buffersone mot overflatevann.

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Ascra Xpro EC 260 - NYHET opptrer i:

Virkningstabeller Ascra Xpro EC 260 - NYHET opptrer i

Soppsykdommer i korn