This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Atlantis OD | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410716

Atlantis OD

10 g mesosulfuron + 2 g jodsulfuron pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i høsthvete, rug og rughvete.

Grasugrasmiddel som virker mot de fleste arter av grasugras som markrapp, tunrapp, knereverumpe og raigras. Virker også mot noen tofrøblada arter som balderbrå, då, linbendel, oljevekster og vassarve. Brukes hovedsakelig i høstkorn om høsten, men kan også benyttes som problemløser om våren. To virksomme stoff av typen sulfonylurea i en flytende OD-formulering.
Kan benyttes ved temperaturer ned til 5⁰ C, men best effekt oppnås ved sprøyting på tørre planter og ved temperatur rundt 10⁰ C. Det bør ikke sprøytes dersom det er utsikter til nattefrost.

Det skal tilsettes 50 ml Renol/Mero pr. daa for å få best mulig effekt av Atlantis, men man bør vurdere type tilsetning dersom man blander med andre produkter. Forbigående gulning kan forekomme avhengig av dose og gitte klimaforhold. Vær imidlertid klar over sortsvariasjoner i forhold til selektivitet. Rug og høsthvetesorten Magnifik er spesielt følsom og krever lavere dose.

Blandbarhet: Ved sammenfallende behandlingstid kan Atlantis OD normalt blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler.
Les etikettene nøye med tanke på tilsetning av Renol el. Mero. Se også blandetabeller.

Ved bruk om våren er det aktuelt å blande med for eksempel Alliance WG, Saracen Delta, Hussar Plus OD, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave.
Ved bruk om høsten kan Atlantis OD blandes med Boxer for å sikre effekten mot SU-resistent vassarve.

NB!
Må ikke brukes i bygg eller havre eller vårhvete!
Må ikke brukes i fangvekster!
Atlantis OD må alltid brukes sammen med Mero/Renol eller klebemiddel.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Ingen

Dose

45-150 ml pr. daa
Se etikett for doseringstilpasning

Filter

A1/P3

NAD

150 ml/daa

Lagring

Tørt og frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Atlantis OD opptrer i