This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Aviator Xpro EC 225 | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410281

Aviator Xpro EC 225

75 g bixafen + 150 g protiokonazol pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Se avsnitt om resistens. Kan kun benyttes 1 gang pr. sesong.

Regnfast etter ca. 1-2 timer.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Korn:
5 uker

Dose

Bygg og havre:
40–80 ml pr. daa i 15-30 liter vann
Hvete, rug og rughvete:
50–80 ml pr. daa i 15-30 liter vann
Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40

Filter

A1/P3

NAD

80 ml/daa

Lagring

Tørt, kjølig og frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Middels

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Aviator Xpro EC 225 opptrer i