This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Aviator Xpro EC 225 | Plantekultur

Aviator Xpro EC 225

Varenr: 410281

75 g bixafen + 150 g protiokonazol pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Aviator Xpro er et bredspektra middel mot soppsykdommer i korn. Preparatet inneholder de aktive stoffene bixafen (SDHI) og protiokonazol. Aviator Xpro er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (Stagonosporanodorum, tidligere Septoria nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust og Fusarium-arter som går i akset.

Produktet virker forebyggende og skal brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller når varsling gir råd om å sprøyte. Virkningstiden for Aviator Xpro er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. Aviator Xpro inneholder bixafen som har en annen virkemekansime enn andre soppmidler i korn i Norge, og gir derfor en god innebygget resistensstrategi sammen med protiokonazol i produktet. Bixafen virker godt på de fleste av de aktuelle sykdommene og supplerer derfor protiokonazol meget godt på de utsatte sykdommene. Middelet er derfor et ferdigblandet alternativ til en blanding av et triazol og et strobilurinholdig produkt. Se avsnitt om strobilurinresistens. Kan kun benyttes 1 gang pr. sesong.

Regnfast etter ca. 1-2 timer.

Blandbarhet: Preparatet kan blandes med andre soppmidler som Delaro eller Proline. Ved sammenfallende behandlingstid kan Aviator Xpro også blandes med aktuelle skadedyrsmidler.

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
5 uker

Dose:

Bygg og havre:
40–80 ml pr. daa i 15-30 liter vann
Hvete, rug og rughvete:
50–80 ml pr. daa i 15-30 liter vann
Tidligste behandlingstidspunkt er stadium BBCH 40

Filter: A1/P3
NAD: 80 ml/daa
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Middels
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Aviator Xpro EC 225 opptrer i:

Virkningstabeller Aviator Xpro EC 225 opptrer i

Soppsykdommer i korn