This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Balaya | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410912

Balaya

100 g mefentrifluconazole + 100 g pyraclostrobin pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot hvetebladprikk i hvete og rughvete, gulrust i hvete og rughvete, brunrust i hvete, rughvete og rug, kronrust i havre, meldugg i rughvete, rug, bygg og havre, grå øyeflekk i bygg, byggbrunflekk i bygg, havre brunflekk i havre og hvetebrunflekk i hvete.                                                    Se også etikett med tabell over kultur og skadegjører.

Balaya er systemisk og har både preventiv og kurativ effekt. Preparatet har veldig god effekt mot en rekke bladsykdommer i korn. Det er anbefalt å bruke Balaya preventivt, spesielt mot rust. De to aktive stoffene i Balaya har ulike virkemekanismer, og begge stoffene er effektive mot kornsykdommer slik at risikoen for resistensutvikling er relativ lav.

Godkjenning og bruk av nye aktive stoffer mot kornsykdommer i Norge vil være et viktig bidrag til en effektiv antiresistensstrategi. Ved soppsprøyting får man alltid best utbytte ved å stoppe soppen i etableringsfasen slik at den ikke får ødelagt produksjonskapasiteten til bladene. Soppen starter å skade bladene ved infeksjon, lenge før vi ser symptomene på bladene. Derfor gir det best effekt ved forebyggende behandling. Soppsporene trenger en fuktig periode for å spre seg.

Det er derfor best å sprøyte i eller like etter en fuktperiode for å stoppe soppen i etableringsfasen.
Preparatet kan brukes fra begynnende strekning (BBCH 30) til begynnende blomstring (BBCH 60).

Blandbarhet: Fysisk og kjemisk tankblanding er testet med Ariane S, Duplosan Max, Duplosan Meko, Cerone, Medax Max og Axial.
Andre relevante ugrasmidler, skadedyrsmidler og vekstregulatorer samt bladgjødslingsmidler er også aktuelle blandingspartnere ved sammenfallende bruksområde og behandlingstid.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

5 uker

Dose

50–150 ml eller 50–100 ml x 2 behandlinger med 14 dagers intervall ved BBCH 30-69               
(se utviklingsstadier for korn)

Filter

A1/P

NAD

150 ml/daa

Lagring

Innelåst med romtemperatur i original emballasje.

Avstand vann

Vårkorn 5 m til overflatevann hvis det benyttes avdriftsreduserende dyser.   
(Gjelder både 90 %, 75 % og 50 % avdriftsreduksjon eller 10 m uten avdriftsreduksjon).                
Høstkorn er det krav om 10 meter vegetert buffersone.

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Balaya opptrer i