This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Banvel | Plantekultur

Banvel

Varenr: 410160

480 g dikamba pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbendel og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst.

I eldre eng og beite vil blanding med Duplosan Max gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resistenstrategi. Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX, CDQ SX og Starane XL.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

21 dager

Dose:

Eng og beite:
50-200 ml pr. daa
Korn:
25 ml pr. daa  

Filter: P2/A1
NAD: 200 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Banvel opptrer i:

Virkningstabeller Banvel opptrer i

Ugras