This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Banvel | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410160

Banvel

480 g dikamba pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel i eng og beite samt bygg og vårhvete i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX.

Systemisk ugrasmiddel mot høymole, andre syrearter, ryllik, tungras, åkertistel (10 cm), balderbrå (3 blader), hønsegras, vindeslirekne, jordrøyk, klengemaure, linbendel og vassarve i korn, eng og beite. Best virkning når ugraset er i god vekst.

I eldre eng og beite vil blanding med Duplosan Max gi god effekt mot soleie, groblad m.fl. Kløver skades sterkt. I bygg og vårhvete kan Banvel brukes i blanding med Harmony Plus SX, Starane XL og CDQ SX som en forebyggende resistenstrategi. Se avsnitt om resistens.

Blandbarhet: Kan blandes med fenoksysyrer og lavdosemidler (SU) av typen Harmony Plus SX, CDQ SX og Starane XL.

Detaljert info

Pakningsstørrelse

12 x 1 l

Behandlingsfrist

21 dager

Dose

Eng og beite:
50-200 ml pr. daa
Korn:
25 ml pr. daa  

Filter

P2/A1

NAD

200 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Banvel opptrer i