This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Basagran SG | Plantekultur
Ingen treff

Basagran SG

870 g bentazon pr. kg
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Ugrasmiddel i ert til konserves, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjenlegg med hvit-, rød- eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Kontaktvirkende med best effekt fra ugrasets frøbladstadium til 2-4 bladstadiet. Effekten vises etter ca. 1 uke. Spesielt god effekt mot balderbrå og klengemaure. God effekt mot gullkrage, haremat, hønsegras, korsblomstra ugras, linbendel, tranehals, tunbalderbrå, åkergråurt og åkersvineblom. Effekten mot meldestokk, vassarve og då er ofte ujevn og svak. Dårlig effekt mot tungras, rødtvetann og åkerstemor. Plantene må fuktes godt.

Sprøyting i sterkt solskinn og høy temperatur kan skade kulturplantene. En optimal behandling utføres om morgenen med høy luftfuktighet og med 20-30 l vann pr. daa. Lang lyspåvirkning etter behandling styrker opptagelsen i plantene og sikrer effekten.

Blandbarhet: I ert blandes Basagran SG med Fenix.

Godkjenninger

Mot ugras i sjalottløk og kepaløk.
Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Gyldig til 31.12.23. Det forventes regodkjenning.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 3 kg

Behandlingsfrist

28 dager

Dose

100-160 g pr. daa

Filter

A1/P3

NAD

160 g/daa

Lagring

Tørt

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Basagran SG opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur