This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Beloukha - dispensasjon | Plantekultur

Beloukha - dispensasjon

Varenr: 410720

Pelargonsyre 680 g/l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl.
 • Dispensasjon til nedsviing av utløpere mellom radene i jordbær før høsting på friland inkludert tunnel.
  Det er ikke erfaring med bruk av Beloukha i tunnel.
  Tillatt brukt fra 1. april - 30. juli 2023. Kan brukes 1 gang pr. sesong.


  Betingelser for god effekt:
  Behandling skal fortrinnsvis skje om morgenen/formiddagen. Det er en fordel med gode lysforhold hele dagen.
  Planter/plantedeler må dekkes 100 % med sprøytevæske.

Tilleggsetiketter fås hos din forhandler.

Behandlingsfrist:

Når utløperplantene er i god vekst og har dannet bladrosett frem til før kartdanning (BBCH 40-71).
Sprøyt tidlig på dagen på tørre planter.

Dose:

1,6 l pr. daa. (mellom radene med skjermet sprøyting).

Væskemengde 25- 40 l/ daa. Det anbefales å tilsette sprede/klebemiddel.

Filter: A1/P2