This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Beloukha - Dispensasjon | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410720

Beloukha - Dispensasjon

Pelargonsyre 680 g/l
Fare

Avgiftskl.

Sikkerhetsdatablad

Dispensasjon til nedsviing av utløpere mellom radene i jordbær før høsting på friland inkludert tunnel. Det er ikke erfaring med bruk av Beloukha i tunnel. Tillatt brukt fra 1. april - 30. juli 2023. Kan brukes 1 gang pr. sesong.

Betingelser for god effekt:
Behandling skal fortrinnsvis skje om morgenen/formiddagen. Det er en fordel med gode lysforhold hele dagen.
Planter/plantedeler må dekkes 100 % med sprøytevæske.

Dispensasjon for nedsviing av kløverfrøeng.
Tillatt brukt fra 2. august - 31. november 2023.

Tilleggsetiketter fås hos din forhandler.

Tillatt utvidet lagring hos bonden til 30.07.2024 (Jordbær).
Tillatt utvidet lagring hos bonden til 30.11.2024 (Kløverfrøeng).

Detaljert info

Behandlingsfrist

Når utløperplantene er i god vekst og har dannet bladrosett frem til før kartdanning (BBCH 40-71).
Sprøyt tidlig på dagen på tørre planter.

Dose

1,6 l pr. daa. (mellom radene med skjermet sprøyting).

Væskemengde 25- 40 l/ daa. Det anbefales å tilsette sprede/klebemiddel.

Filter

A1/P2
Etikett

Tabeller Beloukha - Dispensasjon opptrer i