This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Betanal SC | Plantekultur

Betanal SC

Varenr: 410150

157 g fenmedifam pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 2

Mot frøugras i fôrbete, rødbete og jordbær.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Betanal virker mot de fleste tofrøblada ugras inntil de har 2 varige blad. Preparatet tas opp gjennom grønne plantedeler og virker kun mot oppspirt ugras. Effekten viser seg 4-8 dager etter behandling. Mot klengemaure, hønsegras, tunbalderbrå, tungras og tunrapp er virkningen ofte dårlig.

Sprøyt tidlig i pent, varmt og stille oppholdsvær, på tørre planter i god vekst. Temperatur over 10⁰-12⁰C. Regn før 6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen. Ved store temperatursvingninger kan betene hemmes i veksten.

Blandbarhet: Kan blandes med Goltix og enkelte skadedyrmidler. Betanal tilsettes først.

Pakn.str.: 12 x 1 l

Behandlingsfrist:

Jordbær må sprøytes før blomstring eller etter høsting.

Dose:

150-200 ml pr. daa pr. sprøyting inntil 3 behandlinger pr. sesong

NAD: 400 ml/daa
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Middels

Sprøyteplaner Betanal SC opptrer i:

Virkningstabeller Betanal SC opptrer i

Ugras