This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Boxer | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410175

Boxer

800 g prosulfokarb pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.

Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets 3-bladstadiet, BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn.

God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men det kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt. I potet kan Boxer blandes med Fenix og Centium.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann

Boxer har off-label godkjenning.
Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Mot frøugras i asparges.
Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel.
Mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantet purre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk.
Mot frøugras i engsvingel.
Kilde: Mattilsynet

Boxer har minor-use godkjenning.
Mot tofrøbladete ugras og tunrapp i erter og bønner.
Mot ugras i pastinakk og rotpersille.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 x 10 l

Behandlingsfrist

Ikke aktuelt

Dose

200–500 ml i 15–25 liter vann pr. daa.
Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter

A1/P2

NAD

500 ml/daa

Lagring

Frostfritt og ikke i direkte sollys

Avstand vann

5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Boxer opptrer i