This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Boxer | Plantekultur

Boxer

Varenr: 410175

800 g prosulfokarb pr. l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 3

Mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladet frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Boxer har også noe virkning mot markrapp. I potet mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp. I grasfrøeng av raigras, rødsvingel og engrapp om høsten mot tunrapp, klengemaure, knereverumpe og andre tofrøbladet frøugras.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

Boxer har jordvirkning og kan benyttes fra oppspiringsfasen og frem til kornets 3-bladstadiet, BBCH 00-13. Preparatet bekjemper ugraset effektivt ved at det tas opp i plantenes vekstpunkt, både i røtter og blad. Resistens mot prosulfocarb er ikke kjent i de nordiske land og vil fungere som resistensbryter i forhold til sulfonylurea. Boxer er derfor et svært nyttig preparat, særlig med tanke på bekjempelse av vassarve i høstkorn.

God jordstruktur med god fuktighet gir best virkningsbetingelse, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Etter kraftig regn, som kan gi oksygenmangel, kan en observere forbigående gulning. Boxer sprøytes ut med vanlig utstyr, dyser og trykk for bekjempelse av ugras i åkerkultur.

Blandbarhet: Det er ikke aktuelt å blande Boxer med andre preparater, men det kan blandes med Atlantis. Det er ofte aktuelt å supplere med sprøyting om våren mot vårspirende ugras samt ugras som Boxer ikke bekjemper effektivt. I potet kan Boxer blandes med Fenix og Centium.

Avdriftsreduksjon - plantevernmidler (mattilsynet.no)
Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (mattilsynet.no)

Boxer har off-label godkjenning.
Mot ett- og tofrøblada ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Mot frøugras i asparges.
Mot tunrapp og noen andre grasarter samt tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann m.fl. i jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia ved dyrking på friland og i plasttunnel.
Mot ugras i satt løk på friland og under plast, sådd løk, plantet purre og purre under plast, gulrot på friland og under plast, knollselleri, plantet vårløk, sådd og plantet kålrot, nepe, brokkoli, hodekål og blomkål på friland og under duk.
Mot frøugras i engsvingel.
Kilde: Mattilsynet

Boxer har minor-use godkjenning.
Mot ugras i grønne erter med og uten belg til mat, ert til modning og fôrert, Bønner til konserves og konsum med og uten belg samt åkerbønner til modning.
Mot ugras i pastinakk og rotpersille.
Kilde: Mattilsynet

Pakn.str.: 2 x 10 l

Behandlingsfrist:

Ikke aktuelt

Dose:

200–500 ml i 15–25 liter vann pr. daa.
Høyeste dose benyttes mot  markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Filter: A1/P2
NAD: 500 ml/daa
Lagring: Frostfritt og ikke i direkte sollys
Avst.vann:

5 m Se etikett for avdriftsreduserende tiltak og veileder på Mattilsynet.no

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Høy

Sprøyteplaner Boxer opptrer i:

Virkningstabeller Boxer opptrer i

Grasugras

Ugras