This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Broadway Star WG | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410707

Broadway Star WG

70,8 g pyroxsulam + 14,2 g florasulam pr. kg
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Bredtvirkende ugrasmiddel i vårhvete uten gjenlegg av gras eller belg­vekster (kløver).

Broadway Star inneholder pyrokssulam og florasulam. Aktivstoffene er ASL hemmere og begge tas i hovedsak opp gjennom bladene, fordeles i plantene og stopper veksten i følsomme arter. Resistens mot ASL-hemmere (sulfonylurea) er kjent hos tilfeller av flere ugrasarter i Norge. Det er stor risiko for utvikling av resistens til disse aktive stoffene så forholdsregler bør tas for å minimere risikoen. Det er viktig å veksle med andre preparater med annen virkningsmekanisme eller tankblande med disse. Se eget avsnitt om resistens.

Meget god effekt mot arter av frøugras som oljevekster, gjetertaske, pengeurt, meldestokk, jordrøyk, klengemaure, balderbrå, åkerminneblom, åkerstemor, åkersennep, vassarve, vindeslirekne og då. God effekt mot grasarter som åkerkvein, kveke, raigras, markrapp, tunrapp og floghavre. Broadway Star er meget brukervennlig og gir mulighet til fleksibelt vekstskifte da det ikke er begrensninger i etterfølgende kultur.

Preparatet er lite temperaturavhengig og er effektivt fra tidlig på våren så snart ugraset er i aktiv vekst fra BBCH 20–32.

Floghavre bekjempes best før begynnende stekning. Tidlig behandlingstidspunkt gir best effekt på alle ugrasartene og dermed sikres optimal konkurranseevne for kulturen. Preparatet er ferdig formulert for maksimal ugraskontroll uten behov for blandingspartner. Broadway Star brytes raskt ned i jord. Sprøyt ikke en stresset åker enten det er forårsaket av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sykdommer eller skadedyrsangrep. Etter behandling med Broadway Star kan åkeren få en forbigående gulning.

Regnfast etter en time.

Blandbarhet: Kan blandes med andre relevante plantevernmidler ved sammenfallende behandlingstid. Må ikke blandes med Moddus M, Moddus S og Trimaxx. Ved blanding med clormekvatklorid (Stabilan 750) er maks dose 100 ml/daa.

Broadway Star skal alltid blandes med 50 ml PG26N i 10-30 l vann pr. daa. Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50%.  

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1,06 kg

Behandlingsfrist

Senest ved stadiet BBCH 32

Dose

15 g/daa. + PG26N50 ml PG26N (klebemiddel) i 10-30 l vann/daa.
Ved bruk av vannmengde under 10 l/daa. skal mengden PG26N reduseres med 50 %.

Filter

A1/P3

NAD

15 g/daa

Lagring

Tørt og frostfritt ved temp. under 30˚C i lukket originalemballasje

Avstand vann

5 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Broadway Star WG opptrer i