This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Cabrio Duo 112 EC | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410283

Cabrio Duo 112 EC

72 g Dimetomorf 72 g/l og 40 g Pyraklostrobin pr. l
Fare

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot mjøldogg og bladskimmel i løk, hvitløk, sjalottløk, agurk og salat på friland.

Cabrio Duo inneholder dimetomorf og pyraklostrobin. Begge de aktive stoffene er lokalsystemiske og translaminære. Dimetomorf tilhører den kjemiske gruppen karboxylsyraamidler og pyraklostrobin tilhører gruppen strobiluriner. Dette gir Cabrio Duo god beskyttelse mot resistensutvikling. Pyraklostrobin anses å ha en høy risiko for å utvikle resistens. Dimetomorf anses å ha lav til middels risiko for å utvikle resistens. Gjentatt bruk av preparater med samme virkemåte øker risikoen for utvikling av resistens.

Det anbefales å bruke Cabrio Duo maksimalt tre ganger pr. vekst. Effektiv sykdomskontroll er viktig for å forhindre resistensoppbygging. Følg derfor anbefalt dosering og behandle tidlig ved lavt sykdomstrykk. Cabrio Duo brukes ved første advarsel for sykdomsangrep, da den kurative effekten av preparatet er minimal.

Blandbarhet: Cabrio Duo EC er fysisk og kjemisk blandbar med Switch 62,5 WG og Focus Ultra EC. Cabrio Duo EC skal tilsettes blandingen som det siste preparatet, unntatt når det blandes med et annet preparat med EC-formulering. Ved blanding med et annet EC-preparat, skal Cabrio Duo tilsettes først. Forsikre deg alltid om at det først tilsatte preparatet er fullstendig oppløst i tanken før neste preparat tilsettes.  

Godkjenninger

Mot soppsykdommer på purre, vårløk, ruccola og babyleaf.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

4 x 5 l

Behandlingsfrist

Løk, hvitløk, sjalottløk og salat:
7 dager
Agurk:
1 dag

Dose

Løk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 13-48 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall
Agurk:
200-250 ml/daa. ved BBCH 11-89 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall
Salat:
200-250 ml/daa. ved BBCH 10-49 med 1-3 behandlinger med 7-10 dagers intervall
Anbefalt vannmengde 20-100 l/daa. i alle godkjente kulturer

Filter

A1/P3

NAD

250 ml/daa

Lagring

Tørt og frostfritt beskyttet mot sollys og temperaturer over 40°C

Avstand vann

20 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Cabrio Duo 112 EC opptrer i