This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Centium 36 CS | Plantekultur
Ingen treff

Centium 36 CS

360 g clomazon pr. l
Advarsel

Avgiftskl. 2

Sikkerhetsdatablad

Mot frøugras i potet, gulrot, kålrot, hodekål, rosenkål, ert til modning (fôrert) og ert til konsum, rotpersille, knollselleri, raps og rybs. Tillatt dosering er lavere enn normaldosering for Centium. Derfor skal preparatet normalt brukes i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig virkning. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i blanding med andre ugrasmidler for å gi tilstrekkelig effekt. Det kan også benyttes stripesprøyting i kålrot i kombinasjon med mekanisk bekjempelse mellom radene.

Ved optimale virkningsforhold har Centium 36 CS virkning mot, då, gjetertaske, haremat, klengemaure, orientveronika, smånesle, svartsøtvier og vassarve (også ALS-resistent). Mindre sikker virkning mot, hønsegras, tungras, meldestokk, pengeurt og åkerminneblom. Variabel effekt mot tunrapp. Det aktive stoffet tas opp av ugrasplantene i spiringsfasen og transporteres ut til vekstpunktet. Centium 36 CS stopper syntesen av klorofyll og andre pigmenter som produseres under fotosyntesen. Virkningen ses som en tydelig lysfarging til hvite frøblad på følsomme ugrasarter. Plantene visner ned og dør. Normal virkningstid er 4-8 uker. Sprøyting utføres umiddelbart etter såing.

Best ugrasvirkning oppnås på et såbedd uten store klumper og med god jordfuktighet. Centium 36 CS anbefales ikke på jord med høyt moldinnhold, f.eks. myrjord, fordi ugrasvirkningen da blir dårlig. Etter utvintring/feilslått høstraps kan det såes om på våren. Etter lett jordbearbeiding kan oljevekster, potet erter/bønner og mais dyrkes. Etter dyp harving (20 - 30 cm) eller pløying kan korn (bygg, havre, hvete), fôrbeter, oljelin, spinnelin, luserne, salat, spinat, kålvekster, gulrot og løk dyrkes. Etter feilslått kultur av potet, erter eller gulrøtter kan omsåing/setting gjøres når det har gått mer enn 6 uker etter Centium behandling etter dyp jordarbeiding til korn (bygg, havre, hvete), erter, gulrøtter, åkerbønner, poteter, mais, fôrbeter, oljevekster, kålvekster, oljelin, spinnelin, luserne, salat og spinat.

Blandbarhet: Centium 36 CS kan tankblandes med andre ugrasmidler hvis bruksområde og behandlingstidspunkt er sammenfallende. Se blandetabell.

Godkjenninger

Mot frøugras i asparges.
Mot frøugras i gulrot frem til 4 varige blad.
Mot frøugras under plast i plantet knollselleri og kålrot og mot frøugras på friland i sådd nepe og gulrot, plantet stangselleri, brokkoli, blomkål og kålrot.
Gyldig til 31.10.23. Det forventes regodkjenning.
Kilde: Mattilsynet

Mot frøugras i kålrot (plantet og sådd) under dekke på friland og åkerbønner på friland.
Mot frøugras i gulrot og nepe.
Mot frøugras i rotpersille, knollselleri, hodekål og rosenkål under dekke, pastinakk, dill, blad- og kruspersille på friland med og uten dekke, samt rødbete, fôrbete, bønner til konsum, fennikel og rabarbra på friland.
Gulrot og pastinakk med og uten dekke, og rødbete på friland. Påføres med sprøyterobot.
Gyldig til 31.10.23. det forventes regodkjenning.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 l

Dose

Bruk 12,5 ml i 20-40 l. vann pr. daa. Se etikett for mer informasjon om behandlingsteknikk.

Filter

A1/P2

NAD

12,5 ml/daa

Lagring

Oppbevares frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Middels
Etikett

Tabeller Centium 36 CS opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur