This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Cerone | Plantekultur
Plantevern

Cerone

Varenr: 410404

(480 g etefon pr. l)

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

Til vekstregulering i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med eller uten gjenlegg og til frukttynning i eple og pære.

Preparatet reduserer strekningsveksten i plantene og stimulerer utvikling av stråets tverrsnitt. På denne måten forsterkes strået og fare for legde, aks- og stråknekk reduseres. Preparatet tas opp gjennom bladene og brukes bare i frodig åker. Unngå å behandle åker som lider av sykdom, tørke eller av annen årsak er stresset. Best effekt oppnås tidlig på dagen ved temperatur 12⁰-15⁰ C og over 75% luftfuktighet. Regn mer enn 4 timer etter sprøyting har normalt ingen betydning for effekten. Behandlingen utføres i perioden fra flaggbladet er synlig og frem til begynnende skyting.

Ved tankblanding med sopp-, insekt- og klebemiddel reduseres dosen med 20-30%. Det må ikke behandles med Cerone tidligere enn en uke etter sprøyting med ugrasmiddel som inneholder fenoksysyrer. I frukt reduseres lengden på nye skudd slik at grenene ikke blir like utsatt for brekkasje, og medvirker dessuten til en bedre form på kronen av frukttrærne.

Blandbarhet: Kan blandes med aktuelle sopp- og skadedyrmidler. Se blandetabell og etikett.

Cerone har off-label godkjenning. Søker er Norsk Juletre, Norsk Gartnerforbund og NLR. Virkeområde og bruksområde er: Til toppskuddsregulering i juletre. Til vekstregulering av løkblomster i potte i veksthus. Mot legde og stråknekk i åkerbønner til modning til fôr.
Kilde: Mattilsynet
 

Pakn.str.: 4 x 5 l

Behandlingsfrist:

Korn:
6 uker

Dose:

15-100 ml pr. daa. korn.
Se doseringstilpasning og etikett.

Filter: A1/P3 S og L
NAD: 50 ml/daa.
Lagring: Frostfritt
Avst.vann:

3 m

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav