This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Conserve | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410328

Conserve

120 g spinosad pr. l
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Mot trips og minérfluer i prydplanter i veksthus, agurk og tomat, salat, krydderurter og jordbær i potter (jordbærampler) i veksthus.

Kontaktvirkende skadedyrmiddel som er effektiv mot alle stadier av trips (egg, larver, nymfer og voksne individ), og mot larvestadiet av minérfluer. Effekten på skadedyrene kommer etter at insektene kommer i berøring med preparatet, eller gjennom næringsopptaket. Conserve er skånsomt mot en rekke kulturer og er prøvd ut på forskjellige utviklingsstadier av følgende kulturer, uten at skade på plantene ble påvist: Aster novi-belgii, Begonia elatior, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hydrid, Hibiscus Rosasenencis, Kalanchoe blossfeldiana, Rosa-hybrid. På Saint Paulia kan det forekomme bladflekker og skader på blomstene. For andre arter kan planter i blomst også være følsomme.

Ved bekjempelse av minérfluelarver er Conserve utprøvd i kombinasjon med Renol (vegetabilsk olje) i følgende kulturer uten synlige skader: Aster novi-belgii, Dendranthema-sorter, Exacum affine, Gerbera-hybrid. Det presiseres at det kun er undersøkt effekten av blanding med Renol, og ikke andre oljer. Resultatet må ses på som veiledende og det anbefales prøvebehandling av et mindre antall planter før en hel kultur behandles. Forskningsresultater og erfaringer vedrørende Conserve i integrert bekjemping vil være tilgjengelig gjennom veiledningstjenesten og hos importør.

Blandbarhet: Conserve er utprøvd i blanding med Renol ved minérfluebekjempelse og må ikke blandes med andre plantevernmidler.

Dosering og bruksrettledning:
Tomat og agurk
Bekjempelse av trips, minérflue og sommerfugllarver:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips eller minérfluer sees. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.
Bekjempelse av kålsommerfugllarver i tomat:
Bruk 0,04% Conserve, tilsvarer 40 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Salat og krydderurter
Bekjempelse av trips, sommerfugllarver og minérfluer:
Bruk 0,08% Conserve, tilsvarer 80 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne minérfluer ses. Behandlingen gjentas etter behov med 7 dagers intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.
Prydplanter
Bekjempelse av trips og sommerfugllarver:
Bruk 0,075% Conserve, tilsvarer 75 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur.
Bekjempelse av minérfluer:
Bruk 0,1% Conserve, tilsvarer 100 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når voksne minérfluer ses, eller når eggleggingsstikk ses. Behandlingen gjentas etter behov med ukentlig intervall, men med maksimalt 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. For å øke opptaket i bladene, tilsettes 0,05% vegetabilsk olje (Renol) (50 ml. pr. 100 l vann).

Jordbær i potter (jordbærampler)
Bekjempelse av trips:
Bruk 0,06% Conserve, tilsvarer 60 ml pr. 100 liter vann. Behandlingen settes inn når de første larver eller voksne trips ses. Behandlingen gjentas etter behov med 5 dagers intervall, men med maks. 3 påfølgende behandlinger i en og samme kultur. Behandlingsfristen er 3 dager.

Godkjenninger

Mot trips, purremøll og løkflue i kepaløk, sjalottløk og vårløk.
Mot liten og stor kålflue i kålrot og nepe.
Mot stor og liten kålflue i kinakål, hodekål, savoykål, blomkål og brokkoli.
Mot minérflue og trips i div. grønnsaker.
I bringebær og bjørnebær i veksthus.
Mot kålmøll i div. grønnsaker.
Mot trips, purremøll og løkflue i purre.
Utvidelse av tidligere innvilget Off- label: grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker (pak choi, tatsoi, ruccola, spinat, feltsalat, mangold, bladsennep, bete salat og mizuna på friland, samt skadegjøreren sommerfugllarver.
Kilde: Mattilsynet

Mot liten og stor kålflue i oppal av rosenkål i veksthus.
Merknad: Sprøytevæsken skal ikke helles over bladverket på plantene, men tilføres på en måte som gjør at det bare er rotpluggen/vekstmediet som blir behandlet.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

10 x 1 l

Behandlingsfrist

Se bruksrettledning over

Dose

Se bruksrettledning over.

Filter

A1/P2 S og L. Ved tåkesprøyting bruk A2/P3 S og L

NAD

113 ml/daa

Lagring

Frostfritt i lukket originalemballasje.

Avstand vann

Ikke aktuelt

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Conserve opptrer i