This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

ConShape | Plantekultur

ConShape

Varenr:

S-Abscisinsyre 104 g/l

Fare
Sikkerhetsdatablad
Avgiftskl. 1

ConShape kan bare brukes til vekstregulering av Abies nordmanniana i juletrefelt.

For detaljert info og doseringstilpasning, se etikett.

ConShape påføres den øverste halvdelen av toppskuddene når de har ønsket lengde på 25-30 cm. Toppskuddlengden kan variere fra tre til tre og det kan derfor være behov for forskjellige behandlingstidspunkt i et juletrefelt.

Kraftigvoksende trær behandles fra en trehøyde på ca. 80 cm, og deretter hvert år frem til salg. Det anbefales å merke behandlede trær ved å blande fargetoner i væsken for å hindre en utilsiktet dobbel behandling og for å minimerer sprøytevæske som påføres pr. daa.

Norsk Juletre er både importør og distributør av ConShape.
Kontaktperson Gorden Håland.
E-post: gorden.haaland@norskjuletre.no

Pakn.str.: 2 l

Behandlingsfrist:

Ikke relevant.

Dose:

Se etikett

Filter: A1/P3
NAD: 120 ml/daa
Lagring: Tørt og kjølig
Avst.vann:

Ikke relevant

Helseklasse: Lav
Miljøklasse: Lav