This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Credit Xtreme | Plantekultur
Ingen treff

Varenr: 410722

Credit Xtreme

540 glyfosat/l I form av isopropylaminsalt og kaliumsalt
Fare

Avgiftskl. 1

Sikkerhetsdatablad

Ikke-selektivt ugrasmiddel til bekjempelse av kveke, flerårige urter og annet ugras før planting /såing eller før kulturen spirer, i stubbåker, før fornying av grasmark (brakking), frukthager, langs jernbane, planteskole og punktbehandling på annet areal (gårdsplasser, idrettsanlegg, industriareal mm.)

Systemisk ugrasmiddel med to salter sikrer effekt under ulike forhold.  Tas opp av grønne blad og plantedeler. Ugraset skal være i god vekst.

Kveka skal ha 3-4 blad. Urter skal ha bladrosett, før blomstring. Ugraset skal ikke være stresset som følge av drukning, tørke eller annet som hemmer vekst eller opptak. Sprøyt på tørre planter. Visuell effekt på kveke etter 10-14 dager. Lett frost 1-2 netter hemmer ikke effekten.

Jordarbeiding kan gjøres etter 2 dager mot kveke i stubbåker og etter 6 timer på frøugras før planting/såing. Dette under gunstige forhold. Mindre gunstige forhold krever mer tid.

Behandlet gras/fôrvekster kan ikke brukes til fôr/beite.  

Regnfast etter 1 time.
(Selv etter 20 minutter er mye av middelet tatt opp).

God luftfuktighet, over 70 % er positivt.  Det er gunstig med temperatur på 15° C eller mer, men effekten er også god ved lavere temperatur.
Det vil da gå litt lenger tid for at produktet skal virke, enn under optimale forhold.

Ikke registrert i stående åker. Frarådes i gulrot!

Detaljert info

Pakningsstørrelse

1 x 20 l

Dose

200-400 ml
Kveke: 250-266 ml

Filter

A1/P3

NAD

400 ml/daa

Lagring

Inntil –10°C

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Lav
Etikett

Tabeller Credit Xtreme opptrer i